การปกปิดร่างกายในนมาซ

ข้อที่ ๑๖๕. เด็กผู้ชาย และผู้ชายต้องปกปิดอวัยวะให้มิดชิดเวลานมาซ และเป็นการดีให้ปิดตั้งแต่สะดือจนถึงหัวเข่า

ข้อที่ ๑๖๖. เด็กผู้หญิง และผู้หญิงจำเป็นต้องปิดร่างกายให้มิดชิดทั่วเรือนร่าง ส่วนมือและเท้าให้ปิดจนถึงข้อมือและข้อเท้า ส่วนใบหน้าให้ปิดเท่าขอบเขตที่ได้กล่าวไว้ขณะวุฎูอฺแม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตามแต่ถ้าปิดก็ถือว่าไม่เป็นไร แม้ว่าเด็กผู้หญิง และหญิงสามารถปกปิดมือและเท้าจนถึงข้อมือและข้อเท้าได้ขณะนมาซ แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าของนามะฮฺรัมจำเป็นต้องปกปิดทั้งหมด

ข้อที่ ๑๖๗. เสื้อผ้าที่สวมใส่นมาซต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

-          ต้องสะอาด หมายถึงไม่เปรอะเปื้อนนะญิซ

-          ต้องได้รับอนุญาต หมายถึงไม่ใช่ขโมยหรือใส่เสื้อผ้าคนอื่นโดยไม่ได้ขออนุญาต

-          ต้องไม่ได้ทำมาจากชิ้นส่วนของซากสัตว์ เช่น หนังของสัตว์ที่ไม่ได้เชือดถูกต้องตามหลักการอิสลาม แม้ว่าจะเป็นเข็มขัด หมวก หรือสายนาฬิกาก็ตาม

-          ต้องไม่ทำมาจากสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภคเนื้อ เช่น หนังเสือ หรือหนังสุนัขป่าเป็นต้น

-          ถ้าผู้นมาซเป็นผู้ชายต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าไหม หรือผ้าที่มีส่วนผสมของทองคำ เช่น ผ้าตาดทองเป็นต้น

ข้อที่ ๑๖๘. นอกจากเสื้อผ้าแล้วร่างกายของผู้นมาซต้องสะอาดด้วย

ข้อที่ ๑๖๙. ถ้ารู้ว่าเสื้อผ้าหรือร่างกายเปื้อนนะญิซ แต่เวลานมาซได้ลืมไปและได้นมาซในสภาพเช่นนั้น นมาซบาฏิล

ข้อที่ ๑๗๐. กรณีต่อไปนี้ถ้านมาซด้วยร่างกายและเสื้อผ้าที่เปื้อนนะญิซ นมาซถูกต้อง

-          ไม่ทราบว่าร่างกายหรือเสื้อผ้าเปื้อนนะญิซ มาทราบหลังจากนมาซเสร็จแล้ว

-          เนื่องจากมีบาดแผลบนร่างกาย หรือเสื้อผ้าที่สวมใส่นะญิซ ซึ่งถ้าจะเอาน้ำล้างหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นเรื่องยุ่งยากและลำบากมาก

-          เสื้อผ้าหรือร่างกายของผู้นมาซเปื้อนเลือด แต่มีขนาดเล็กกว่าเหรียญ ๑ ดิรฮัม หรือประมาณเหรียญสลึง

-          มีความจำเป็นที่ต้องนมาซกับเสื้อผ้าหรือร่างกายนะญิซ เช่น ไม่มีน้ำจะล้างนะญิซ เป็นต้น

ข้อที่ ๑๗๑. ถ้าผ้าชิ้นเล็ก ๆ บนร่างกายของผู้นมาซนะญิซ เช่น ถุงมือ หรือถุงเท้า หรือผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋า ถ้าไม่ได้ทำมาจากซากสัตว์หรือสัตว์ที่เนื้อฮะรอม ไม่เป็นไร

ข้อที่ ๑๗๒. การสวมใส่เสื้ออะบาอฺ หรือเสื้อผ้าสีขาวบริสุทธิ์ที่สะอาดที่สุด ประพรมน้ำหอม หรือสวมแหวนอะกีกขณะนมาซ มุซตะฮับ

ข้อที่ ๑๗๓. การสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ เสื้อผ้าที่ทำมาจากหนังสัตว์ เสื้อผ้าที่มีภาพวาดบนนั้น เสื้อผ้าที่ตัวเล็กเกินไป หรือปลดกระดุมเสื้อขณะนมาซ มักรูฮฺ

สถานที่นมาซ

ข้อที่ ๑๗๔. สถานที่ใช้นมาซต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

-          ต้องได้รับอนุญาต (ไม่ใช่ขโมยหรือลักทำบนที่ของผู้อื่น)

-          ต้องไม่เคลื่อนไหว (เช่น รถยนต์หรือรถโดยสารขณะแล่นอยู่บนเส้นทาง)

-          ต้องไม่คับแคบหรือมีหลังคาเตี้ยเกินไป เพื่อจะได้ยืน ก้ม หรือซุญูดได้สะดวกและถูกต้อง

-          บริเวณที่จรดหน้าผากเพื่อซัจญฺดะฮฺต้องสะอาด

-          ถ้าบริเวณนมาซนะญิซ ต้องไม่เปียกเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เปื้อนเสื้อผ้าหรือร่างกายของผู้นมาซ

-          บริเวณที่จรดหน้าผากเพื่อซัจญฺดะฮฺ ต้องไม่สูงหรือต่ำกว่าเท้าเกินสี่นิ้วมือเรียงติดกัน

ข้อที่ ๑๗๕. นมาซบนพาหนะขณะเคลื่อนตัว แต่ไม่เป็นสาเหตุทำให้ตนขยับเขยื้อน หรือสามารถสงบนิ่งขณะนมาซ หรือใส่ใจต่อเงื่อนไขของนมาซ เช่น รักษากิบละฮฺให้คงที่ได้ เช่น บนเรือเดินทะเล เครื่องบิน หรือรถไฟ ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่สามารถสงบนิ่งขณะนมาซได้ เช่น นมาซบนรถยนต์ รถโดยสาร หรือเรือขณะแล่น ไม่ถูกต้อง นอกเสียจากว่าอยู่ในภาวะจำเป็น หรือเวลานมาซเหลือน้อยมาก

ข้อที่ ๑๗๖. การอยู่รวมในที่เดียวกันของชายและหญิงที่สามารถแต่งงานกันได้ โดยที่บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปได้ ถือว่าขัดกับการอิฮฺติยาฏ และอิฮฺติยาฏต้องไม่นมาซในที่นั้น แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งกำลังนมาซและอีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าไปในนั้น ไม่เป็นไร

ข้อที่ ๑๗๗.  นมาซในสถานที่ทำบาป เช่น มีการดื่มสุรา เล่นพนัน มีการร้องรำ หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ถือว่าขัดกับหลักการอิฮฺติยาฏ

ข้อที่ ๑๗๘. ผู้นมาซต้องรักษามารยาทขณะนมาซ เช่น ต้องไม่นมาซหน้าหลุมฝังศพของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หรือบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) หรือนมาซแล้วเป็นการไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้ความเคารพ ถือว่าฮะรอมและนมาซบาฏิล

ข้อที่ ๑๗๙. มุซตะฮับให้นมาซวาญิบในมัสญิด ซึ่งอิสลามได้เน้นย้ำไว้อย่างมาก

อะฮฺกามมัสญิด

ข้อที่ ๑๘๐. สิ่งที่จะกล่าวต่อไปคือการให้ความสำคัญต่อมัสญิด และการนมาซในนั้น

-          การไปมัสญิดมากเป็นมุซตะฮับ

-          การไปมัสญิดที่ไม่มีผู้นมาซ มุซตะฮับ

-          ผู้ที่อยู่ติดกับมัสญิดถ้าไม่มีอุปสรรคอันใด มักรูฮฺ ถ้าจะนมาซในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่มัสญิด

-          มุซตะฮับ ต้องไม่รับประทานอาหาร หรือปรึกษาการงาน หรือขอบุตรสาว หรือยกบุตรสาวให้แต่งงานกับบุคคลที่ไม่ไปมัสญิด

ข้อที่ ๑๘๑. การกระทำดังต่อไปนี้กับมัสญิด ฮะัรอม

-          ตบแต่งมัสญิดด้วยทองคำ

-          ขายมัสญิดแม้ว่าจะเก่าและพังแล้วก็ตาม

-          วาดภาพมนุษย์หรือสัตว์

-          ทำให้มัสญิดเปื้อนนะญิซ แต่ถ้าเปื้อนแล้วต้องรีบล้างออกทันที่ี

ข้อที่่ ๑๘๒. การกระทำดังต่อไปนี้กับมัสญิด มุซตะฮับ

-          ไปมัสญิดเร็วและกลับช้ากว่าคนอื่น

-          เปิดไฟในมัสญิด

-          ทำความสะอาดมัสญิด

-          ให้ก้าวเท้าขวาเข้ามัสญิด

-          ขณะออกจากมัสญิดให้ก้าวเท้าซ้ายออกก่อน

-          นมาซมุซตะฮับ ตะฮัยยุตมัสญิด ๒ เราะกะอัต ให้ความเคารพต่อมัสญิด

-          ประำพรมน้ำหอม หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีและสะอาดที่สุดไปมัสญิด

ข้อที่ ๑๘๓. การกระทำดังต่อไปนี้กับมัสญิด มักรูฮฺ

-          เดินผ่านมัสญิด โดยอาศัยมัสญิดเป็นทางผ่านและไม่ได้นมาซในนั้น

-          บ้วนน้ำลาย สั่งน้ำมูกในมัสญิด

-          นอนในมัสญิดนอกเสียจากว่าจำเป็นจริง

-          ส่งเสียงดังในมัสญิดยกเว้นเสียงอะซาน

-          ซื้อขายในมัสญิด

-          สนทนาภารกิจทางโลกในมัสญิด

-          เข้ามัสญิดหลังจากกินกระเทียมหรือหัวหอม ซึ่งกลิ่นปากได้สร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่น