ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผ้ทรงปรานีเสมอ

๒. คำกล่าวของท่านมัรญิอฺ ผู้ทรงคุณวุฒิ อายะตุลลอฮฺ ฟาฎิล ลันกะรอนียฺ หลังจากการสอน เกี่ยวกับการโจมตีและการฆ่าพี่น้องมุสลิมล่าสุดในอัฟกานิสถาน

น่าเสียใจอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นโลกตะวันตก และรัฐบาลเหล่านั้นผู้อ้่างตนว่าเป็นโลกที่มีการศึกษา มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นทำตนเป็นผู้ดี แต่พฤติกรรมที่แสดงออกไม่ได้แตกต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน คนพวกนี้ละทิ้งความเป็นคน ความรัก และจริยธรรมอันสูงส่งไปสู่ความเป็นเดรัจฉานที่แท้จริง นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ บรรดานักปกครอง และรัฐบาลไม่สามารถให้คำตอบแก่ประชาโลกได้ ได้แต่ใส่ร้ายว่าประเทศอื่นว่าเป็นพวกก่อการร้าย ทั้งที่ตนคือผู้ก่อการร้ายให้การสนับสนุนและส่งเสริมการก่อการร้ายทั่วโลก จากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแค่ปีเศษเท่านั้น แต่รัฐบาลอเมริการได้ฆ่าชีวิตบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตมุสลิมไปมากเท่าใดแล้ว แค่เพียงอ้างว่าคนพวกนั้นเป็นพวกก่อการร้าย ไม่ว่าใครเมื่อได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ดังกล่าวต่างรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง โลกตะวันตกควรรับรู้ไว้ว่าการต่อสู้กับพวกก่อการร้ายและความป่าเถื่อนนั้น อิสลามได้ต่อสู้มานานเกินกว่า ๑๔๐๐ ปี อิสลามประกาศตนอย่างชัดเจนว่่าเป็นปรปักษ์กับพวกก่อการร้าย ลองสังเกตประวัติวัติศาสตร์อิสลามตอนที่ท่านมุสลิม บิน อะกีอยู่ที่บ้านของท่านฮานียฺ ท่านสามารถสังหารอิบนิซิยาดและพวกให้หมดไปก่อนหน้าที่ท่านจะถูกสังหาร โดยที่ท่านไม่ต้องโดนลอบสังหาร และเหตุการณ์ในกัรบะลาอฺก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ท่านอะกีลไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะอะไร

เพราะว่าการกระทำดังกล่าวขัดกลับหลักคำสอนของอิสลามและความเป็นมนุษย์ ท่านจึงหลีกเลี่ยงไม่ทำ ด้วยเหตุนี้ จะเห็นว่าหลักการอิสลามนั้นขัดแย้งและต่อต้านการก่อการร้ายอย่างสิ้นเชิง มุสลิมตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันถือปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด

แต่ปัจจุบันน่าเสียใจว่าบรรดาพวกที่เรียกร้องการต่อต้านการก่อการร้าย แต่พวกเขาทำเสียเอง วันนี้อเมริกาประกาศเสียงดังรัฐบาลใดไม่อยู่กับอเมริกาแสดงว่าเป็นพวกอื่น ไม่ใช่พวกของอเมริกา แม้แต่คำพูดยังบ่งบอกว่าเป็นพวกก่อการร้ายที่แท้จริง

วันนี้เป็นกาลเวลาแห่งเหตุผลและสติปัญญาไม่ใช่กำลังและอาวุธ การใช่กำลังเป็นของพวกคนป่าเถื่อนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงต้องใช้กำลังเข้าประหัตประหารกัน เราขอถามอเมริกาว่า อิสราเอล ที่แสดงความป่าเถื่อนเที่ยวไล่ฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ำำไม่เว้นไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรายิ่งกว่าหมาป่าไล่ล่าเนื้อเสียอีก ไม่ใช่มรดกของอเมริกาหรือ ถ้าอเมริกาไม่สนับสนุนให้กระทำคนพวกนั้นจะเหิมเกริมเหมือนที่เป็นอยู่หรือไม่

เราถือว่าอิสราเอลคือพวกก่อการร้ายที่แท้จริง คนทั้งโลกต่างรู้ว่าการที่อิสราเอลกล้าแสดงพฤติกรรมของสัตว์เดรัจฉานออกมาเนื่องจากได้รับการสนับสนุน และได้รับการปกป้องจากรัฐบาลอเมริกาในทุก ๆ ด้าน

วันนี้อิสราเอลไม่เพียงแต่ไล่ฆ่าพี่น้องปาเลสไตน์เพียงอย่างเดียว ทว่าได้กล่าวหาอย่างหน้าไม่อายว่าปาเลสไตนเป็นพวกก่อการร้าย ยิ่งไปกว่านั้นโลกอิสลามทั้งหมดคือพวกก่อการร้าย

วันนี้พวกท่านได้เห็นแล้วว่าอเมริการเขาทำอะไรกับพี่น้องในอัฟกานิสถาน และอีรัก ชีวิตคนพวกนั้นไม่มีค่า ไม่มีความหมายหรืออย่างไร พวกคนหัวใจสัตว์ถึงได้เข่นฆ่าอย่างไร้ความปรานี วันนี้ทหารอเมริการไล่ฆ่าพี่น้องในอัฟกานิสถานที่ไม่มีทางต่อสู้ ไม่มีที่หลบกำบัง ไม่มีอาวุธอย่างกดขี่โหดเหี้ยมที่สุด สถาบันศาสนาทุกแห่ง และสถาบันมัรญิอฺทุกท่านต่างประณามการกระทำดังกล่าว

เราไม่ชอบฏอลิบานมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องตามชัรอียฺ เราขอถามหน่อยว่าไม่ใช่เพราะรัฐบาลอเมริกาดอกหรือที่สร้างฏอลิบานขึ้นมา ซึ่งจริง ๆ แล้ว ฏอลิบานคือลูกคนที่สองหลังจากอิสราเอลของที่อเมริกาได้คลอดออกมา ประชาชนชาวอัฟกานิสถานได้เห็นการกระทำที่โหดร้ายของพวกฏอลิบานมากมาย มันเป็นความเจ็บปวดที่ลูกหลานของพวกเขาได้หลงทางออกไป แต่อเมริกาก็มาตอกมาย้ำความเจ็บปวดให้พวกเขาอีก เพี่ยงแค่อ้างว่าต้องการปราบพวกก่อการร้ายเท่านั้น สติปัญญาของมนุษย์รับได้หรือกับพฤติกรรมที่โฉดชั่วของอเมริกา วันนี้ในอัฟกานิสถานไม่มีอาหาร ไม่มียารักษาโรค ไม่มีโรงพยาบาล และไม่มีแพทย์แต่กลับถูกทหารอเมริการไล่ฆ่าทุกวัน

รัฐบาลอเมริกา จงรู้ไว้ว่าโลกอิสลามต่างขยะแขย้ง และขอประณามการกระทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานที่ดุร้ายนี้ตลอดไป

ขอให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดนำความชั่วร้ายทั้งหมดที่อเมริการ และอิสราเอลก่อขึ้นกลับคืนสู่พวกเขาให้ร้่ายแรงมากยิ่งกว่าหลายเท่าด้วยเถิด อินชาอัลลอฮฺ