ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

ประชาชนชาวอิรักถูกปกครองโดยซัดดัมรัฐบาลเผด็จการที่ไม่มีศาสนามานานหลายสิบปี ซัดดัมได้สร้างวีรกรรมความชั่วร้ายกับประชาชนไว้มากมาย เขาได้ฆ่าบรรดานักปราชญ์ นักการศาสนา นักกิจกรรม นักวิชาการ และทุกคนตามที่ต้องการและทุกเวลาเมื่อรู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นอันตรายกับตัวเอง แต่พอซัดดัมจากไป อเมริกาซาตานมารร้ายตัวใหม่ก็มาแทนที่ซึ่งไม่ได้มีอะำไรต่างไปจากซัดดัมลูกชายสุดที่รักเลยแม้แต่นิดเดียว ทว่าเลวร้ายและป่าเถื่อนกว่าเสียด้วยซ้ำดังที่พี่น้องได้เห็นข่าวตามหน้าจอโทรทัศน์

ทหารอเมริกาได้เข้าทำร้ายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ทำการทารุณกรรมและเข่นฆ่าพี่น้องชาวอิรักทุกวัน มันเหิมเกริมถึงขั้นบุกรุกและล้อมเมืองนะญัฟอัชรอฟ ศูนย์กลางทางความรู้ของชีอะฮฺ และเป็นสถานที่ฝังพระศพของท่านอิมามอะลี (อ.) อิมามท่านที่ ๑ ของชีอะฮฺ บุตรเขยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อเมริกาจงรู้ไว้เถิดว่า นะญัฟคือศูนย์กลางของชีอะฮฺทั่วโลก

ถ้าอเมริกาไม่ยอมถอนทหารออกจากนะญัฟหรือทำสิ่งที่ไม่สมควรละก็ รับรองได้ว่าอเมริกาต้องเผชิญหน้ากับบรรดาชีอะฮฺทั่วโลกแน่นอน สถาบันการศึกษาศาสนาทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองกุม บรรดามัรญิอฺตักลีด และอุละมาอฺทั้งหลาย เมื่อถึงเวลาจำเป็นทุกคนจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ชีอะฮฺทั่วโลกจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อต่อต้านอเมริกา เมื่อถึงเวลานั้นไม่มีใครคาดการณ์หรือรับรองได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และโลกจะเป็นอย่างไร

สิ่งสำคัญสำหรับพวกเราชาวมุสลิม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวชีอะฮฺและอีรักคือ ความเป็นเอกภาพและรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้ มัรญิอฺที่อยู่ในอิรักซึ่งอยู่ใกล้กับเหตุการณ์มากที่สุดสิ่งใดที่ท่านเห็นว่าจำเป็นโปรดทำเลย และรับรู้ไว้ว่ามัรญิอฺชีอะฮฺทุกท่านให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของท่าน และขอให้ท่านคิดถึงแผนการณ์การขับไล่ศัตรูออกจากอิรักด้วย โปรดทราบไว้ด้วยว่าความสงบเรียบร้อยภายในอิรักจะสงบลงได้เมื่อท่านจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเอง และร่วมือกับประชาชนทุกฝ่ายเพื่อสร้างเอกภาพ และสถาปนาอิรัก และสถาบันศาสนาในนะญัฟให้รุ่งเรื่องเหมือนก่อน อินชาอัลลอฮฺ

เราะบิอุลเอาวัล ๑๔๒๕
มุฮัมมัด ฟาฎิล ลันเกาะรอนียฺ