ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานียิ่ง

เมื่อได้ยินข่าวสารการฆ่าพี่น้องมุลิมในอีรัก การบุกเข้านะญัฟของทหารอเมริกา และการไม่ให้เกียรติต่าง ๆ นา ๆ ของเหล่าทหารเหล่านั้นมันได้สร้างความเจ็บช้ำแก่หัวใจของบรรดามุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาชีอะฮฺผู้ปฏิบัติตามท่านอิมามอะลี (อ.) ไม่เคยคิดว่ารัฐบาลอังกฤษผู้เรียกร้องประชาชาธิปไตยจะพาทหารไปตายบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนะญัฟ คนพวกนี้เขากำลังทำอะไรกัน เขากำลังทำลายความศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดามุสลิมให้ความเคารพมานานเกินกว่า ๑๔๐๐ กว่าปี

อย่างน้อยที่สุดของขบวนการต่อสู้กับจอมเผด็จการเหล่านี้ก็คือ การเดินขบวนเพื่อประณามและประจารพฤติกรรมที่เลวร้ายเยี่ยงสัตว์ที่ดุร้ายของคนนี้ อย่างน้อยที่สุดเพื่อให้พวกเขาได้ละอายและไม่เหิมเกริมทำในสิ่งที่รุนแรงไปกว่านี้

โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือทรงอำนาจยิ่งด้วยอำนาจที่เป็นของพระองค์ พวกเราสารภาพต่ออำนาจนั้น ขอพระองค์โปรดให้ผู้ถืออำนาจที่แท้จริงของพระองค์กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เพื่อปลดปล่อยบรรดามุสลิมที่ได้รับการกดขี่ให้ได้รับอิสรภาพโดยเร็วด้วยเถิด อามีนยาร็อบบัลอาละีมีน

มุฮัมมัด ฟาฎิล ลันเกาะรอนียฺ