ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผ้ทรงปรานีเสมอ

๑.ทัศนะของมัรญิอฺผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ฟาฎิล ลันกะรอนียฺ เกี่ยวกับเรื่องอีรัก

เรียน ท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ฟาฎิลลันกะรอนียฺ ดามัด ซิลลุฮุล อาลี

ดังที่ประจักษ์ชัดว่ามีการฆ่าพี่น้องมุสลิมชาวอีรักที่ปราศจากความผิดทุกวันอยู่ในขณะนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมือง ฟะลูญะฮฺ และเมืองอื่น ๆ อีกหลายเมืองด้วยกัน ซึ่งดูท่าที่ว่าจะรุนแรงขึ้นทุกวัน อีกทั้งทหารของอเมริกา และพันธมิตในฐานะของผู้รุกรานได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง และสร้างความหวาดกลัวแก่ชีวิตของพี่น้องชาวอีรักและบ้านใกล้เรือนเคียง ปัจจุบันบรรดามุสลิมต่างรอดูท่าที่และดูทัศนะของท่านเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าท่านจะว่ิาอย่างไร

ด้วยเหตุนี้ อยากทราบว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการฆ่าชีวิตพี่น้องมุสลิมอย่างไร้มนุษยธรรม และการรุกรานของศัตรูโดยอ้างว่าเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นการทำร้ายล้างขบวนการก่อการร้ายสากล ทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าทั้งขบวนการก่อการร้ายและแนวความคิดที่รุนแรงของมุสลิมบางกลุ่มเป็นการเดนของอเมริกาทั้งสิ้น แน่นอนว่าการประณามต่อเหตุการณ์ด้งกล่าวนั้นมีอย่างต่อเนื่อง

จากกลุ่มผู้ตักลีดกับท่าน

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผ้ทรงปรานีเสมอ

ทัศนะของมัรญิอฺ

การโจมตีและการทำลายล้างของกาฟิร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาที่มีต่อประเทศมุสลิมอีรัก ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ซัดดัม ซึ่งทุกคนทราบดีว่าเป็นสมุนรับใช้อเมริกาก็ทำอยู่แล้ว ซึ่งตอนแรกพวกเขาต้องการควบคุมประเทศอีรักและประชาชน ต่อมาได้มีการฆ่าและปล้นสดมชีวิตอันบริสุทธิ์ของมุสลิมอย่างไร้มนุษยธรรม เพื่อจัดตั้งรัฐบาลตามที่อเมริกาต้องการ วันนี้เป็นที่ประจักษ์สำหรับทุกคนว่าอเมริกาไม่ต้องการประชาธิปไตย และเขาไม่เคยคิดถึงประชาธิปไตยเลยแม้แต่นิดเดียว สิ่งที่เขาคิดคือเผด็จการ เขาสร้างภาพว่าเป็นผู้ต่อต้านขบวนการก่อการร้าย ขณะที่เขาคือผู้ก่อการร้ายสากลและเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายทั่วโลก สนับสนุนการก่อการร้ายของยิวไซออนิสต์ เหมือนเช่นที่เขาก่อตั้งขบวนการอิสลามในอุดมคติ เฉกเช่น อัล กออิดะฮฺ อันเป็นแผนการณ์ที่เลวร้าย และเป็นมรดกทางปัญญาของอเมริกาและอิสรอเอลที่สรรสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายล้างอิสลามโดยเฉพาะ

ทุกวันนี้อุละมาอฺอิสลามทุกคนรู้สึกเศร้าสลดและเสียใจต่อการฆ่าชีวิตพี่น้องมุสลิมทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ สตรีและคนชราไม่ว่าเขาจะเป็นชีอะฮฺหรือว่าซุนนียฺ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลชั่วคราวของอีรักที่จะต้องหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือ และการสนับสนุนทั้งปวงจากอเมริกา อีกทั้งตนก็ต้องไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลในอุดมคติของอเมริกาด้วย เราขอประณามและขอสาปแช่งรัฐบาลที่กดขี่ทั้งหลายให้ความชั่วร้ายที่พวกเขาก่อย้อนกลับไปหาพวกเขาด้วยเถิด และขอพระองค์ทรงโปรดให้ท่านอิมามมะฮฺดียฺ (อ.) ปรากฏกายในเร็ววันด้วยเถิด อินชาอัลลอฮฺ

มุฮัมมัด ฟาฎิล ลันกะรอนียฺ
๑๗ พฤศจิกายาน ๒๐๐๔