อะฮฺกามการขับถ่าย (ปัสสาวะ และอุจจาระ)

ข้อที่ ๕๗. วาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนทั้งในเวลาขับถ่ายและเวลาอื่น ต้องปกปิดอวัยวะให้พ้นจากสายตาของคนอื่น แม้ว่าจะเป็นมารดา พี หรือน้องสาวที่เป็นมะฮฺรัมกับตน (แต่งงานกันไม่ได้)  หรือคนวิกลจริตที่บางครั้งอาจมีสติ ตลอดจนเด็กที่สามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดได้ ยกเว้นสามีกับภรรยาไม่จำเป็นต้องปกปิดซึ่งกันและกัน

ข้อที่ ๕๘. ไม่จำเป็นต้องปกปิดอวัยวะด้วยสิ่งของที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจใช้ฝ่ามือปกปิดก็เพียงพอ

ข้อที ๕๙. เวลาขับถ่ายต้องไม่นั่งหันหน้า (ท้องและหน้าอก) หรือหันหลังให้ตรงกับกิบละฮฺ

ข้อที่ ๖๐. ขณะที่นั่งขับถ่ายถ้าด้านหน้าของร่างกายหันหน้า หรือหันหลังตรงกับกิบละฮฺโดยจับอวัยยะให้หันออกจากกิบละฮฺ ถือว่าไม่เพียงพอ หรือทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่ได้หันตรงกับกิบละฮฺ อิฮฺติยาฏวาญิบอวัยวะต้องไม่หันหน้าหรือหันหลังตรงกับกิบละฮฺ

ข้อที่ ๖๑. ขณะที่ล้างถ้าช่องทวารเบาหรือหนักหันหน้าหรือหันหลังไปทางกิบละฮฺ ไม่เป็นไร แต่ขณะที่ทำอิซติบรออฺ  จะมีปัสสาวะไหลออกมาเล็กน้อยถ้าหันหน้าหรือหันหลังตรงกับกิบละฮฺ ฮะรอม

ข้อที่ ๖๒. ถ้าป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถแต่งงานได้เห็นอวัยวะจำเป็นตัองนั่งหันหน้า หรือหันหลังให้ตรงกับกิบละฮฺ ให้นั่งหันหน้าหรือหันหลังตรงกิบละฮฺได้ หรือไม่มีหนทางอื่นแล้วนอกจากต้องนั้่งหันหน้าหรือหันหลังตรงกับกิบละฮฺ ไม่เป็นไร

ข้อที่ ๖๓. อิฮฺติยาฏวาญิบ ขณะที่จับเด็กให้นั่งขับถ่ายต้องไม่นั่งหันหน้าหรือหันหลังตรงกับกิบละฮฺ แต่ถ้าเด็กนั่งเองไม่เป็นวาญิบต้องห้ามปราม

ข้อที่ ๖๔. มีอยู่ ๔ ที่ถ้าขับถ่ายบนนั้น ฮะรอม ได้แก่

- ซอยตัน ที่เจ้าของไม่อนุญาต

- สถานที่ของคนอื่น ซึ่งเจ้าของไม่อนุญาต

- สถานที่ซึ่งได้อุทิศ (วักฟิ) ให้กับกลุ่มชนที่เฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียน

- บนหลุมฝังศพของผู้ศรัทธา กรณีที่ไม่เป็นการให้เกียรติ

ข้อที่ ๖๕. มี ๓ กรณีที่ต้องล้างช่องทวารหนักด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวได้แก่

- มีนะญิซอย่างอื่นปนกับอุจจาระออกมาด้วย เช่น เลือด

- มีนะญิซจากภายนอกกระเด็นไปโดนช่องทวารหนัก

- บริเวณช่องทวารหนักเปอะเปื้อนมากเกินปกติ

ดังนั้น นอกจาก ๓ กรณีนี้แล้ว ช่องทวารหนักสามารถล้างด้วยน้ำ หรือปฏิบติตามคำสั่งที่จะตามมาภายหลัง โดยเช็ดด้วยผ้าหรือก้อนหินหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ถือว่าสะอาด แม้ว่าการล้างด้วยน้ำจะดีกว่าก็ตาม

ข้อที่ ๖๖. ช่องทวารเบาไม่สามารถทำความสะอาดด้วยสิ่งอื่นได้นอกจากน้ำ ผู้ชายหลังจากปัสสาวะแล้วล้างด้วยน้ำเพียงครั้งเดียว ถือว่าเพียงพอ ส่วนสตรีหรือบุคคลที่ปัสสาวะไม่ได้ไหลออกทางช่องทวารเบา อิฮฺติยาฏวาญิบให้ล้าง ๒ ครั้ง

ข้อที่ ๖๗. ถ้าล้างช่องทวารหนักด้วยน้ำต้องไม่มีเศษอุจจาระติดค้างอยู่ แต่ถ้าเป็นสีหรือกลิ่นไม่เป็นไร ถ้าครั้งแรกล้างจนสะอาดโดยไม่มีเศษอุจจาระหลงเหลืออยู่อีก ไม่จำเป็นต้องล้างอีกครั้ง

ข้อที่ ๖๘. ถ้าใช้ก้อนหินหรือก้อนกรวดหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันเช็ดช่องทวารหนัก แม้ว่าความสะอาดจะเป็นที่สงสยอยู่ และนมาซในสภาพนั้น ไม่เป็นไร และถ้ามีสิ่งอื่นไปโดนบริเวณดังกล่าว ไม่นะยิซ แม้ว่าช่องทวารจะมีเศษเล้ก ๆ น้อย ๆ ติดอยู่ ไม่เป็นไร

ข้อที่ ๖๙.  ไม่จำเป็นต้องเช็ดช่องทวารหนักด้วยเศษผ้าหรือก้อนหินสามก้อน ทว่าให้เช็ดบริเวณรอบ ๆ ด้วยก้อนหินหรือเศษผ้าเพียงชิ้นเดียว ถือว่าเพียงพอ หรือถ้าเช็ดเพียงครั้งเดียวแล้วอุจจาระได้หมดไป ถือว่าเพียงพอ แต่ถ้าเช็ดด้วยกระดูก พลอย หรือสิ่งที่จำเป็นต้องให้เกียรติ เช่น กระดาษที่มีพระนามอัลลอฮฺเขียนอยู่ แม้ว่าช่องทวารจะสะอาด แต่ไม่สามารถนมาซได้

ข้อที่ ๗๐. ถ้าสงสัยว่าทำความสะอาดช่องทวารหรือยัง ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วหลังจากปัสสาวะหรืออุจจาระจะทำความสะอาดทันที ต้องทำความสะอาดใหม่

ข้อที่ ๗๑. หลังจากนมาซสงสัยว่าก่อนนมาซได้ทำความสะอาดช่องทวารหรือไม่ นมาซที่ทำแล้วถูกต้อง แต่นมาซหลังจากนั้นต้องทำความสะอาดก่อน

อิซติบรออฺ

ข้อที่ ๗๒. อิซติบรออฺเป็นการกระทำหนึ่งที่เป็นมุซตะฮับ ซึ่งผู้ชายจะทำหลังจากปัสสาวะเสร็จ การทำอิซติบรออฺมีหลายประเภท แต่ที่ดีที่สุดคือหลังจากปัสสาวะเสร็จถ้าช่องทวารหนักเปื้อนนะยิซให้ทำความสะอาดเสียก่อน และใช้นิ้วกลางมือซ้ายรีดปัสสาวะตั้งแต่ช่องทวารหนักจนถึงโคนอวัยวะ หลังจากนั้นให้ใช้นิ้วหัวแมมือจับด้านบนอวัยยะและใช้นิ้วชี้จับด้านล่าง รีดตั้งแต่โคนจนถึงรอยคัตนะฮฺ ๓ ครั้ง เมื่อเสร็จแล้วให้บีบเบา ๆ สามครั้งที่ปลายอวัยวะ

ข้อที่ ๗๓. บางครั้งหลังจากการหยอกล้อทางเพศจะมีน้ำบางอย่างไหลออกมาเรียกว่า มะซี ถือว่าสะอาด และบางครั้งหลังจากอสุจิจะมีน้ำบางอย่างไหลออมาเรียกว่า วะซี และบางครั้งหลังจากปัสสาวะแล้วจะมีน้ำบางอย่างไหลออกมาเรียกว่า วะดี ถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับปัสสาวะ ถือว่าสะอาด ฉะนั้น ถ้าทำอิซติบรออฺหลังจากปัสสาวะ หลังจากนั้นมีน้ำไหลออกมาและสงสัยว่าเป็นปัสสาวะหรือเป็นน้ำใดน้ำหนึ่งจาก ๓ น้ำที่กล่าวมา ถือว่าสะอาด

ข้อที่ ๗๔. ถ้าสงสัยว่าทำอิซติบรออฺแล้วหรือไม่ และได้มีน้ำไหลออกมาซึ่งไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่ ถือว่านะยิซ ถ้าวุฎูอฺแล้วถือว่า บาฏิล แต่ถ้าสงสัยว่าอิซติบรออฺที่ทำไปแล้วถูกต้องหรือไม่ และมีน้ำบางอย่างไหลออกมาโดยสงสัยว่าสะอาดหรือไม่ ถือว่าสะอาด และวุฎูอฺไม่บาฏิล

ข้อที่ ๗๕. ถ้าไม่ได้ทำอิซติบรออฺและได้ปัสสาวะนานแล้ว ซึ่งมั่นใจว่าไม่มีปัสสาวะค้างในท่อปัสสาวะอีก เมื่อเห็นรอยเปียกสงสัยว่าสะอาดหรือไม่ ถือว่าสะอาด และไม่ฎูอฺไม่บาฏิล

ข้อที่ ๗๖. หลังจากปัสสาวะทำอิซติบรออฺและวุฎูอฺ และหลังจากวุฎูอฺเห็นน้ำบางอย่างซึ่งรู้ว่าเป็นปัสสาวะหรืออสุจิ วาญิบให้อิฮฺติิยาฏฆุซลฺและต้องทำวุฎููอฺด้วย แต่ถ้าไม่ได้วุฎูอฺให้ทำวุฎููอฺอย่างเดียวเพียงพอ

ข้อที่ ๗๗. สตรีไม่ต้องทำอิซติบรออฺปัสสาวะ ฉะนั้น ถ้าเห็นน้ำบางอย่างสงสัยว่าสะอาดหรือไม่ ถือว่าสะอาด วุฎูอฺและฆุซลฺไม่บาฏิล

มุซตะฮับและมักรูฮฺขณะนั่งถ่าย

ข้อที่ ๗๘. เป็นมุซตะฮับ ต้องนั่งถ่ายในสถานที่ ๆ ไม่มีผู้อื่นมองเห็น ให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปในสถานที่ถ่ายและให้ก้าวเท้าขวาออก และเป็นมุซตะฮับ เวลานั่งถ่ายให้สวมหมวกหรือมีสิ่งปิดศีรษะและทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านซ้าย

ข้อที่ ๗๙. นั่งถ่ายหันหน้าตรงกับดวงตะวันและดวงจันทน์ มักรูฮฺ แต่ถ้าเป็นการปกปิดอวัยวะไม่มักรูฮฺ นั่งถ่ายสวนลม บนทางเดิน ถนน ซอย ประตูบ้าน ใต้ต้นไม้ที่ให้ผล บนสิ่งที่รับประทานได้ นั่งนาน และทำความสะอาดด้วยมือขวา มักรูฮฺ เช่นกันส่งเสียงพูดขณะนั่งถ่าย ยกเว้นกรณีที่จำเป็นหรือกล่าวซิกรุลลอฮฺ ไม่เป็นไร

ข้อที่ ๘๐. ยืนปัสสาวะ หรือปัสสาวะลงบนพื้นแข็ง รูสัตว์ ในน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำนิ่ง มักรูฮฺ

ข้อที่ ๘๑. การอั้นปัสสาวะและอุจจาระ มักรูฮฺ และถ้าเป็นอันตรายต่อร่างกายต้องหลีกเลี่ยง

ข้อที่ ๘๒. มุซตะฮับ ให้ปัสสาวะก่ิอนนมาซ ก่อนนอน ก่อนร่วมเพศ และหลังจากอสุจิเคลื่่อนออกมา