อะฮฺกามนิญาซาต (กฏเกณฑ์สิ่งโสโครกต่าง ๆ)

    ข้อที่ ๑๓๕. การทำให้ลายเขียนหรือกระดาษของอัล-กุรอานนะญิซ ฮะรอม และถ้านะญิซต้องรีบใช้น้ำล้างทันที

    ข้อที่ ๑๓๖. ถ้าปกอัล-กุรอานนะญิซ และเป็นการไม่ให้เกียรติต่ออัล-กุรอานต้องรีบใช้น้ำล้างให้สะอาด

    ข้อที่ ๑๓๗. ถ้าวางอัล-กุรอานลงบนนะญิซ เช่น เลือด หรือซากศพแม้ว่านะญิซจะแห้ง ฮะรอม และเป็นวาญิบต้องหยิบอัล-กุรอานออก

    ข้อที่ ๑๓๘. ถ้าเขียนอัล-กุรอานด้วยน้ำหมึกที่นะญิซแม้เพียงคำเดียว ฮะรอม และถ้าเขียนจริงต้องใช้น้ำล้างออก หรือใช้มีดหรือกบไสไม้ไสออก หรือทำอย่างไรก็ได้ให้ลบออก

    ข้อที่ ๑๓๙. อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องไม่ให้อัล-กุรอานแก่กาฟิร และถ้าอัล-กุรอนอยู่ที่เขาต้องหาวิธีนำกลับคืนมา

    ข้อที่ ๑๔๐. ถ้ากระดาษอัล-กุรอานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องให้เกียรติ เช่น กระดาษที่มีพระนามของอัลลอฮฺ หรือนามของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หรือบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) ตกลงในโถส้วม วาญิบต้องหยิบออกมาและใช้น้ำล้างถึงแม้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่ถ้าไม่สามารถนำออกมาได้ ต้องไม่ใช้ส้วมนั้นอีกต่อไป จนกว่าจะมั่นใจว่ากระดาษได้ย่อยสลายหมดแล้ว เช่นเดียวกันดินกัรบะละอฺที่ใช้ซุญูดตกลงในโถส้วม ถ้าไม่มั่นใจว่าดินได้ผุสลายแล้ว ต้องไม่ใช้ส้วมนั้นอีก

    ข้อที่ ๑๔๑. การกินหรือดื่มสิ่งที่นะญิซ ฮะรอม และการเคี้ยวนะญิซให้เด็ก ถ้าเป็นอันตรายต่อร่างกาย ฮะรอม หรือแม้ว่าจะไม่เป็นอันตราย อิฮฺติยาฏวาญิบให้หลีกเลี่ยง แต่การเคี้ยวอาหารที่นะญิซแล้วให้เด็ก ไม่ฮะรอม

    ข้อที่ ๑๔๒. การขายหรือให้ยืมสิ่งที่นะญิซที่สามารถล้างด้วยนำ้ได้ โดยไม่ได้บอกนะญิซแก่ผู้ซื้อหรือผู้ขอยืม ไม่เป็นไร แต่ถ้ารู้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอยืมจะนำสิ่งนั้นไปกินหรือดื่ม จำเป็นต้องบอกนะญิซแก่เขา

    ข้อที่ ๑๔๓. ถ้าเห็นว่าบุคคลกำลังรับประทานสิ่งนะญิซ หรือสวมเสื้อเปื้อนนะญิซนมาซ ไม่จำเป็นต้องบอก

    ข้อที่ ๑๔๔. ถ้าบริเวณใดบริเวณหนึ่งของบ้านหรือพรม นะญิซ เมื่อมีคนอื่นเข้ามาในบ้านเห็นว่าร่างกาย หรือเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นที่เปียกได้สัมผัสกับนะญิซ ไม่จำเป็นต้องบอก

    ข้อที่ ๑๔๕. ถ้าระหว่างรับประทานอาหารเจ้าของบ้านทราบว่าอาหารนะญิซ จำเป็นต้องบอกให้แขกทราบ แต่ถ้าแขกคนหนึ่งคนใดทราบไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่น แต่ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วการที่ไม่บอกจะทำให้ตนนะญิซไปด้วย หลังจากรับประทานอาหารแล้วให้บอก

    ข้อที่ ๑๔๖. ถ้ายืมของสิ่งหนึ่งมาแล้วนะญิซ และรู้ว่าเจ้าของจะใช้ของสิ่งนั้นเกี่ยวกับการกินหรือดื่ม วาญิบต้องบอกให้ทราบ

    ข้อที่ ๑๔๗. เด็กที่สามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดได้และใกล้ที่จะบรรลุศาสภาวะ ถ้าบอกว่าของสิ่งนั้นตนได้ล้างน้ำแล้ว จำเป็นต้องล้างใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าบอกว่าของที่อยู่ในมือตนนะญิซ อิฮฺติยาฏให้หลีกเลี่ยงจากของสิ่งนั้น แม้ว่าคำพูดของเด็กจะใช้เป็นเหตุผลไม่ได้ก็ตาม