ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

อัสลามุอะลัยกุม ฯ ท่านอายะตุลลอฺ อัลอุซมา ฟาฎิลลันกะรอนียฺ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอายุตุลลอฮฺ พึงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป ต้องขอประทานโทษที่พวกเราไม่สามารถมาพบท่านได้ด้วยต้วเอง เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกล พวกเราได้จ่ายค่มซฺให้กับตัวแทนของท่านที่ประจำอยู่ที่ตามจังหวัดต่าง ๆ แต่ท่านเหล่านั้นไม่ยอมให้ใบเสร็จ หรือเอาใบเสร็จส่วนตัวให้กับพวกเรา หรือเอาใบเสร็จจากบรรดามัรญิอฺท่านอื่นมอบใหเรา ซึี่งไม่ใช่ของท่าน อยากถามว่าการจ่ายค่มซฺแก่พวกเขาถูกต้องไหม  และหน้าที่ของผู้ที่ตักลีดกับท่านต้องทำอย่างไร

กลุ่มผู้ตักลีดตามท่าน

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

สลาุมุอะลัยกุม ฯ

ปัจจุบันสถาบันศาสนาที่มีอยู่ในเมืองกุม เอซฟาฮาน โคราซาน และเมื่องอื่น ซึ่งมีมากกว่า ๓๐๐ สถาบัน  เงินเดือนของนักการศาสนาแต่ละคนที่ได้รับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งคนที่รับเงินเดือนมากที่สุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ โตมาน (๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อยประมาณ ๓๐ ปี ประกอบกับค่าครองชีพที่อิหร่านนั้นสูงมากเป็นที่รู้กันอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายค่มซฺในลักษณะดังกล่าว ถื่อว่าไม่ถูกต้องวาญิบยังไม่หมดไปจากพวกท่าน และหน้าที่ของผู้ที่ตักลีดตามต้องจ่ายคุ่มซฺให้กับมัรญิอฺที่ตนตักลีดอยู่เท่านั้น

มุฮัมมัด ฟาฎิลลันกะรอนียฺ
๑๕ / ๑๐ / ๑๒๘๓