หลักศรัทธาชีอะฮฺ

ทำไมมนุษย์ต้องมีศาสนาด้วย

แนวทางในการรู้จักท่านศาสดา

การกล่าวอ้างและยืนยันการเป็นศาสดา

ความเหมาะสมในการเป็นศาสดา

แสดงอภินิหาร (มุอฺญิซะฮฺ)

อภินิหารด้านจริยธรรม

อภินิหารด้านความรู้

อภินิหารด้านการปฏิบัติ

อภินิหารด้านจิตวิญญาณ

อภินิหารด้านการมีอยู่ของท่าน

สรุปเหตุการณ์เฆาะีดีร