Ön səhifə
Həyatı
Əsərləri
Din
Şər`i məsələlər
Kitabxana
Yeniliklər
Albom
 

Azərbaycanda irfan və sufilik adı altında fəaliyyət edən şəxslər barəsində sual
Allahın adı ilə

Dünya şiələrinin mərcəi-təqlidi hörmətli Ayətullahül-üzma Hacı Şeyx Məhəmməd  Fazil Lənkərani (damə zillihul-ali) həzrətlərinin hüzuruna kamali-ehtiramla salam yetirib sağlamlıq arzulayaraq bildirilir:

 Son zamanlar Azərbaycan Respublikasının müxtəlif məntəqələrində bə`zi şəxslər özlərini ariflərə və sufilərə bənzədərək xalq arasında qeyri-adi iddialar edirlər. Belə insanların fikirlərinə aydınlıq gətirilmədiyi üçün, onların və onlara meyl edən müridlərin sayı gündən-günə artır. Onların bə`zi iddiaları aşağıdakılardan ibarətdir:

On ikinci imam həzrət Hüccət ibni-Həsən əl-Əsgəri əleyhiməssəlamın hüzuruna yetişmək, səkkizinci imam həzrət Əli ibn-Musa əl-Rza əleyhiməssəlamın ziyarətinə gedib Allahın hüccətindən xüsusi yüksək elmləri mənimsəmək, Qəməri bəni-Haşim həzrət Əbül-fəzil əl-Abbas əleyhiməssəlamla görüşmək və o həzrətin atının tərkinə minmək, yuxuda Allahın əziz Peyğəmbəri həzrəti Muhəmmədi (səlləlahu əleyhi və alihi), habelə mə`sum imamları görüb, din və şəriət sahiblərindən mühüm İlahi əmrləri alaraq bu kimi hökmlərə əməl etmək ciddiyətində olmaq, dünyasını dəyişmiş  bə`zi alimlərin ruhlarını çağırıb onlarla danışmaq, hazırki müctəhidlərin bəzilərindən bir neçə dəqiqə ərzində illik dərslər həcmində elm əxz etmək, kəramətlər və möcüzələrə malik din təbliğatçıları ilə ünsüyyətdə olub onlardan xariqül`adə elmləri öyrənmək, mə`sumlardan və böyük alimlərdən möcüzələr yaradan üzük, əsa, Quran və s. Bu kimi hədiyyələr almaq, falçılıq edib insanın taleyini bilmək, istixarə etmək, dua yazmaq, yuxu yozmaq, şəxsin qiyafəsindən onun taleyini bilmək, əsl-nəsəb tanımaq və buna oxşar başqa iddialar.

Xatırladaq ki, bu müdəaların sahiblərinin əksəriyyəti  ya ümumiyyətlə dini hövzələrdə təhsil almamış, ya da az bir müddətdə din elmlərini öyrənmək istəmişlər.

Sizdən xahiş edirik yuxarıda  qeyd olunan müdəalar barəsində, o cümlədən, onlarla nə həddə ünsiyyət bağlamaq, də`vətlərini qəbul etmək məclislərinə getmək və bu kimi suallara cavab olaraq öz nöqteyi-nəzərinizi bəyan edəsiniz.

Vəssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.

Allahın adı ilə

Salamun əleykum

Həzrət Peyğəmbəri-əkrəmin (səlləlahu əleyhi və alihi) təkid və tövsiyələrinə əsasən səadətə yetişməyin yeganə yolu, ancaq Qur`ani-Kərim və Əhli-beyt əleyhimussəlama sığınmaqla mümkündür. Hər hansı bir iki məsələdən xaric, yaxud başqa məsələlərlə qarışmış olarsa, hüccət və e`tibarını itirmiş sayılır. Amma sufilik məsələsi Məsum imamların əleyhiməssəlamın zamanında xüsusi olaraq Əhli-beytlə müqabilə etmək və başqa məslək adı altında yaranmışdır. Ona görə də mə`sum imamlar bu məsləklə ciddi surətdə müxalifət etmişlər.

Amma bizim zamanımızda həzrət Bəqiyyətullahıl-Ə`zəm (ruhi və ərvahil-aləminə ləhil-fida) imam Zaman əleyhiməssəlamın hüzuruna ixtiyari surətdə müşərrəf olmaq məsələsi mümkün deyildir. Eləcə də həzrət özünün sonuncu xass naibinə buyurduğuna əsasən, əgər hər kəs belə bir məsələni iddi  edib öz ixtiyarı ilə imamı görmək müdəasında olsa, bu iftiradan başqa bir şey deyildir və onu təkzib etmək lazımdır.

Amma yuxu aləmində alınmış hökmlərin məsələsinə gəldikdə isə, diqqət olunmalıdır ki, şəriət baxımından onların heç bir e`tibarı və hüccüyyəti yoxdur. Möminlərin vəzifələri və təklifləri isə yalnız camiş-şərait müctehidlərə müraciət etməklə müəyyən olunur.

Mən dini elimləri əldə edən möhtərəm tələbələrə  tövsiyə edirəm ki, din, əhkam və İlahi maarifi dərk etmək üçün  böyük din alimləri və keçmiş fəqihlərin yolunu getsinlər. Qur`anın həqiqətinə yetişmək, onu dərk etmək, ayələri təfsir edib əhkamı ələ gətirmək üçün gərək illərlə elmi təhsil alsınlar. Elmə yiyələnmədən yüksək məqamlara yetişmək qeyri-mümkündür. Əlbəttə, bu yolda şübhəsiz ki, pak qəlblər və sadiq niyyətlərə sahib olanlar daha dəqiq şəkildə və daha aydınlıqla məqsədə çatacaqlar. Keçmiş və indiki müctehidlərimiz arasında yuxu və ya kəşf-şühud aləmində ictihada çatmış və dini elmləri dərk etmək qüdrəti verilmiş bir şəxs yoxumuzdur. Belə bir iddianı etmiş şəxslər olsalar da, şübhəsiz ki, qəbuledilməzdir və onların yalanı mütləq aşkar olacaqdır. Adətən, elmi qüdrəti olmayan, yaxud çalışmaq, sə`y etmək və zəhmətə qatlaşmaqdan bibəhrə qalan şəxslər bu cür iddianı izhar edirlər.

Mütəal Allahdan istəyirəm ki, dinin elm bulaqlarını hamının qəlbinə cari etsin və ilahi hikməti mənimsəməkdə bizi daha çox müvəffəq buyursun. İnşaallah!

Məhəmməd Fazil Lənkərani
Hicri 1428-ci il, məhərrəmul-həramın 3-ü