Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Nifass:

Mas'ala ta 504:Daga lokacin jinjiri ya fara fitowa waje duk jinin da zai fito daga uwa ana ce wa wannan jinin, jinin Nifass,idan wannan jinin kafin kwana goma   ko kuma lokacin  da kwana goma ya cika sai ya yanke dukkan wannan jinin ana ce masa jinin Nifass,Sannan macen da take cikin wannan jinin ana ce mata mai nifass ko kuma mai  biki.

Mas'ala ta 505:Jinin da mace zata gani kafin jinjiri ya fara fitowa,wannan jinin ba a lissafa shi cikin jinin nifass.

Mas'ala ta 506:Ba dole ba  ne kafin a ce mace tana cikin Nifass ya zamana lokacin da ta ga  jinin tare da yaro,ya zamana an gama halittar yaron,koda ciki yana matsayin jini ne,ta yadda an tabbar da cewa wannan ciki ne to za a lissafa shi cikin jinin nifass,matukar bai wuce kwana goma   ba.

Mas'ala ta 507:Yana iya yiwuwa jinin biki ko   Nifass bai wuce awa guda ba, wato baya da kadan, amma ba zai wuce kwana goma ba.

Mas'ala ta 508:Duk lokacin da mace ta yi shakka akan cewa shin wannan jinin da ta gani  bari ne  ta yi, ta yadda idan da wannan jinin ya tsaya akwai yuwar ya zama jinjiri,anan ba  dole ne ba mace ta yi bincike, saboda haka  wannan jinin da  ta gani ba  jinin biki ne ba kuma ba shi da hukuncin jinin biki.

Mas'ala ta 509:Tsayuwa a cikin masallaci ko shiga masallacin Haram ko na manzo s.a.w.a. haka nan taba kur'ani da sauran ayyukan da suke haram ga mai haila ita ma mai nifass sun haramta a gare ta.Haka nan duk abin da yake wajib, mustahabbi da makaruhi ga mai haila, haka nan ita ma ga mai nifass hukuncin daya ne.

Mas'ala ta 510:Sakin mace yayin da take cikin nifass, kamar hukuncin lokacin da take cikin haila ne,wato sakin  ba ya inganta,haka nan da mijinta zai sadu da ita tana cikin jinin biki, hukun duk daya ne da matar da take cikin haila,wato dole ne mijinta ya biya kaffara kamar yadda aka yi bayani a cikin haila.

Mas'ala ta 511:lokacin da mace ta tsarkaka daga jinin nifass wato lokacin da jinin ya yanke dole ne kafin ta gabatar da ayyukan ibada ta yi wanakan nifass,yadda ake yin wanakan nifass kuwa kamar yadda ake yi wankan janaba babu bambancin sai a cikin niyya.

Haka nan wannan wankan yana wadatuwa daga yin alwalla, wato ba sai mace ta yi alwalla ba ta yi aikin ibada.Idan mace ta ga jini bayan jinin farko ya yanke, idan dai tsakanin jinin na biyun da ranar haihuwa  bai kai kwana goma ba, to jini na biyun  da nafarko duka nifass ne,Saboda haka idan da ta yi azumi cikin kwanakin da jinin ya yanke dole ne ta rama azumin da ta yi.

Mas'ala ta 512:Idan mace ta yi shakka akan cewa shin jinin bikinta ya yanke ko kuwa da saura a ciki, anan sai ta sanya auduga a cikin farjinta ta dan saurara zuwa wani dan lokaci sannan ta fito da ita, idan ba ta ga jini ba to anan sai ta yi wanka domin ta cigaba da ayyukanta na ibada.

Mas'ala ta 513:Macen da take da kwanaki na al'ada, idan kwanakin jinin nifass suka wuce kwana goma, anan sai kawai ta dauki yawan kwanakin da take yi yayin al'adarta sauran kwankin kawai sai ta dauke su a matsayin jinin istihala, ta yi wanka ta cigaba da ayyukan ibadarta,Saboda haka idan jinin biki ya wuce kwana goma sai ta koma ta dauki yawan kwanakin da take yin haila, idan ya kasance kamar kwana shida take yi, kwankin da suka hau sama kenan sai ta rama sallolin da ba ta yi ba, sannan ta kauracewa abubuwan da suke haram ko makaruhi ga mai  jinin biki,amma idan jinin bai wuce kwana goma ba, sai ta dauke shi duka na nifass ne.Duk da yake abin da ya fi anan shi ne, daga kwana goma bayan haihuwa har zuwa kwana na sha takwas mace zata yi aiki ne kamar yadda mai istihla take yi idan jini bai yanke ba.Sannan  ta bar sauran ayyukan da suke haram ga mai nifass.

Mas'ala ta 514:Tsakanin jinin nifass da na haila dole ne ya zama mafi karanci kwana goma.Saboda haka jinin da mace zata gani bayan nifass matukar bai kai kwana goma ba tsakani, to wannan jinin na istihala ne, koda kuwa wannan jinin ya kasance a cikin kwanakin da take yin al'ada.