Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Sallolin Wajibi

Salolin wajibi guda shida ne:

Na daya:Sallolin yau da kullum.

Na biyu:Sallar aya(sallolin da ake yayin girgizar kasa da lokuttan da wani abu dai ya faru na ban tsoro)

Na uku:Sallar janaÝza.

Na hudu:Sallar dawafin wajibi yayin aikin hajjin(kamar lokacin dawafin umurar Tmattu da umura kawai ba tare da aikin hajji ba,da kuma sallar dawafin Nisaa)

NA biyar sallar ramuwa akan babban da yayin da mahaifinsa ya mutu ana binsa sallar da bai yi ba.

Na shida:Sallar da ta wajaba akan mutum sakamkon kudi da ya masa don ya rama wa wani mutum salla,ko kuma ya yi alwakawali zai aiwatar da wata salla sai ta wajaba akansa.

Sallolin wajibi na yau da kullum:

Sallolin wajibi na yau da kulum guda biyar ne,sune kamar haka,Azahar rakaß hudu.la'ßsar raka'a hudu,magrib raka'a uku, isha, da asubah raka'a biyu.

Mas'ala ta 726: Dole ne a yi sallolin da suke da raka'a hudu rakaß biyu yayin tafiya.(kasr)tare da wasu sharudda da zamu fada a nan  gaba.