Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Lokacin sallar Azahar da laásar:

Masála ta 727:Likacin sallar zuhr da asar shi ne lokacin da rana da ta karya daga tsakiya, saboda haka idan rana ta karya lokacin sallar azahar ya yi  bayan an gama sallar zuhr daga lokacin sallar asr zai fara.

Masála ta 728:Ana ioya san ya wani icce don ya nuna inwa idan ta karkata wato alamar rana ta karya,wannan iccen ana kiransa Shakis wato mai bayyana lokaci.

Masála ta 729:Sallar Zuhr da Asr dukkan kowane yana da lokaci na musamman sannan kuma suna da lokacinn da suka hadu da juna,wato lokacin da bai kebanta ba da daya daga cikinsu.Lokacin da ya kebanta da sallar Zuhr shi ne fdaga farkon karyawar rana zuwa iya lokacin da za a iya yi salla rakaá hudu.Amma lokacin da ya kebanci Sallar Asr shi ne idan lokacin ya rage dai-dai wanda za a iya yin salla rakaá hudu kafin faduwar rana.Amma tsakanin lokacin da ya kebanci Zuhrn da lokacin da ya kebanci Asr wannan lokacin ana kiransa mushtarak wato lkacin Zuhr da Asr ne bai kebanci daya daga cikinsu ba.Saboda haka idan mutm ya yi sallar Zuhr a maimakon Asr tare da mantuwa a cikin wannan lokacin anan sallarsa ta inganta.

Masála ta 730:Idan mutum ya manta ya yi sallar Asr kafin ya yi sallar Zuhr,amma yana cikin sallar sai ya tuna a she bai yi sallar Zuhr ba ya fara Asr,Idan lokacin ya kasance wanda bai kebanta da wata sallar ba ne wato a tsakanin lokacin da ya kebanci Zuhr da Asr ne, anan sai ya maida niyyarsa ta salla Zuhr wato ya yi niyyar cewa sallar da ya yi tun daga farko da nan gaba sallar Zuhr ce, bayan ya gama sallar sai ya yi sallar Asr.Amma idan ya kasance a cikin lokacin da ya kebanci sallar Zuhr ne, anan ihtiyat wajib shu ne ya maida niyyarsa zuwa sallar Zuhr sannan bayan ya gama sallar,sai ya sake yin sallar daga farko.

Masálata 731:Sallar jumuá rakaá biyu ce,saboda haka a ranar Jumuá za a yi sallar Jumuá ne maimaikon sallar Zuhr.Sallar jumuá a zamanin manzom Imam  naíbin musamman na Imam a.s. tana zama wajibi aini,wato ta wajaba a yi ta ba za a iya yin sallar Zuhr ba maimaikon Jumuá sai bisa wata lalura.Amma daga lokacin gaiba kubra sallar jumuá ba wajiba aini ba ce wato kana da damar ka zabi daya daga cikin sallar Zuhr ki Jumuá,amma idan akwai hukumar musulunci ta adalci anan abin da ya fi shi ne mutum ya yi sallar jumuá din matukar ana yin sallar jumuá.

Masála ta 732:Ihtiyat wajib shine kada a jinkirta sallar jimuá daga farkon lokacin sallar Zuhr,saboda haka idan aka jinkirta sallar daga lokacin sallar Zuhr anan abin da ya fi shi ne a yi sallar Zuhr maimaikon Jumuá din.

Masála ta 733:kamar yadda aka yi bayani kowace salla tana da lokacin da ya klebance ta da kuma lokacin da suka hada da watanta,kamar tsakanin sallar Zuhr da asr kowace tana da lokacinta na musamman wato Zuhr daga farkon lokaci zuwa kimanin tsawon lokacin da za a iya yi salla rakaá hudu,haka nan Asr idan lokacin da ya rage zuwa faduwar rana wanda za a iya yin salla rakaá hudu ne kawai,to wannan lokacin ya kenbanci As kawai.haka nan daga lokaci da rana ta fadi (lokacin sallar Magrib) Zuwa tsawon loakci da za a iya yin salla rakaá uku wannan lokacin ya kebanci sallar magrib, haka nan  idan lokaci ya rage kawai wanda za a iya yin salla rakaá hudu zuwa tsakiyar dare. Wannan lokacin ya kebanci sallar Isha.Saboda haka idan mutum ya yi sallarAsr a lokacin da ya kebanci sallar Zuhr kuma da gangan,ko kuma ya yi sallar magrib a loacin da ya kebanci Isha ko kishiyar hakan,Anna sallar mutum ta baci.Amma idan zai yi sallar ramuwa ne kamar zai rama sallar Zuhr a lokacin da ya kebanci  lokacin wata salla anan sallarsa ta inganta.