Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Wurin mai salla:

Wurin da mutum zai yi salla yana da sharudda kamar haka:

Sharadi na daya:

Mas’ala ta 878:Mutumin da ya yi salla a cikin gida ko makamancinsa na kwace koda bisa shinfida ne ko wani abu makamancin hakan, sallarsa ta baci,amma mutum yana iya yin salla karkashin rufin da yake ba na halas ba ne kuma sallarsa ta inganta.

Mas’ala ta 879:Idan mutum ya yi salla a gida yake wani ne yake amfani da gidanyin salla ba tare da neman izininsa ba yana bata salla,haka nan idan mutumu yana salla a wani gida bai kamata ba wani ya yi salla a gidan sai da izinin wanda yake hayar, idan mutum ya yi salla a gidan ba tare da izininsa ba sallarsa ta baci.Haka nan yin salla a gidan wani yake da hakkia cikinsa ba tare da izininsa ba yana bata salla’misali idan wani ya yi wasiyya a kaba wani gida cewa daya bisa ukkun wannan gidan ya bayar da shi zuwa ga wani to madamar ba a cire hakkin wancan din ba bai halita a yi salla a cikinsa ba.

Mas’ala ta 880:Idan mutum yana zaune a cikin masallaci sai wani mutum ya zo ya kwace masa wuri,idan wannan mutumin ya yi salla a wajen, ihtiyat wajib shi ne ya sake sallarsa a wani wurin na daban wanda ba wannan ba.

Mas’ala ta 881:Idan mutum ya yi salla a wurin da yake na kwace sai bayan ya gama salar ya fahimci hakan,ko kuma ya manta da cewa na kwace sai bayan ya gama sallar ya tuna, a nan sallar ta  inganata  sai dai idan da kansa ya kwaci wannan wajen, a nan Ihtiyat wajib shi ne ya sake sallarsa.

Mas’ala ta 882:Idan mtum ya san cewa wannan wurin na kwace ne,amma bai san  cewa  salla a wurin da yake na kwace yana bata salla ba,a nan sallarsa ta baci.

Mas’ala ta 883:Ya halita a yi sallar nafila a bisa abin hawa yayin da mutum yake cikin tafiya,koda kuwa mutum yana da zabin ya sauka daga bisa abin hawan domin ya yi sallar,haka nan ya halita mutum ya yi sallar wajibi a bisa abin hawa yayin da mutum ba shi da zabi a kan ya sauka  domin ya gabatar da sallar.Saboda haka a cikin wannan halin idan ya kasance abin zaman doki ko kujerar mota,jirgin kasa ko jirgin saman  da mutum yake zaune ta kwace ce,a nan sallar mutum ta baci.

Masa’ala ta 884:Bai halita ba mutum ya yi salla  a gida na kwace wanda ba a san ko na wane ne ba,saboda haka salla a cikin wannan gida ta baci,saboda haka domin sanin nauyin da ya hau kan wanda ya yi salla a irin wannan wurin sai a koma wajen marja’in da yake da sharudda.Haka nan amfani da  gidan da yake an gina shi ne da abubuwan da suke na kwace ne yana da hukuncin gidan kawace kuma bai halita a yi slla ba.Amma yin salla a irin wannan gidan idan dai filin ba na kwace ba ne, kuma ba a  yi masa shinfida ba da darduma ta haram, a nan babu laifi a yi salla a ciki kuma sallar ta inganta.

Mas’ala ta 885:Mutumin da suka hada gida da wani,idan bangaren nasa ba yana daban ba ne,ba tare da izinin dan’uwansa ba,ba zai iya amfani da wannan gidan ba kuma ba zai yi salla ba a cikinsa.

Mas'ala ta 886:Idan mutum ya sayi gida da kudin da ba a  fitar wa khumusi  ko zakka ba,a nan yin amfani da wannan gidan ga wannan mutum ya haramta, haka nan idan ya yi salla a cikinsa sallarsa ta baci,haka nan ihtiyat wajib idan mutum ya sayi gidan a kan cewa zai biya daga baya, amma nufinsa shi ne zai biya da kudin da zai fitar na zakka ko khumusi,shima a nan yana da wannan hukuncin.

Mas'ala ta 887:Idan mai gida ya ba mutum izini ya yi salla a cikin gidansa,amma mutum  ya san a cikin zuciyarsa bai amince ba,a nan idan mutumya yi salla a cikin gidan sallarsa ta baci.Haka nan koda mai gidan bai bayar da izini ba da baki amma mutum ya san cewa a cikin zuciyarsa ya amince,a nan idan mutum ya yi salla a cikin gidan sallarsa ta inganta.

Mas'ala ta 888:idan mutum ya mutu sannan ana binsa bashi kuma kudin da a ke binsa bashi sun fi karfin dukkan kudin da garesa ko kuma sun yi dai-dai ada abin da yake da shi,a nan bai halitta ba masu gadonsa su yi salla ko amfani da wadan nan dukiyar sai tare da iziznin wadan da suke binsa bashi.Amma idan bashin da ake binsa bai kai yawan kudin da ake binsa ba a nan  masu gadonsa suna iya yin amfani da dukiyar ko salla a cikin gida ko filin da ya bari amma tare da sharudda guda biyu kamar haka:

1-Idan sun fahimci cewa masu binsa kudi sun aminta da suyi amfani da dukiyarsa.

2-Masu gadonsa su yi niyyar biya masa bashin da a ke binsa.

Mas'ala ta 889:Amfani da gida ko yin salla a cikin gidan mamacin da ake binsa bashi haramun ne kuma idan mutum ya yi salla a cikinsa sallarsa ta baci.Amma idan bashin da ake binsa bai kai yawan dukiyar da ya bari ba kuma wadan da suke binsa bashin sun aminta da a yi amfani da dukiya ko gidan, sannan kuma masu gadonsa sun yi niyyar biyan bashin da ake binsa a nan salla a cikinn wannan gida ko amfani da dukiyar babu laifi.Amma idan  ya  kasance haka dole ne a nemi izini daga masu gadonsa don yin amfani ko salla cikin gidan da ya bari.

Mas'ala ta 890:Idan mamaci ba a binsa bashi amma a cikin masu gadonsa akwai kananan yara ko wanda ba shi da hankali, ko kuma  wani daga cikin magada ba ya nan, a nan kawai za a iya afani da dukiyar mamacin wajen yi masa likkafani da abin da ake bukata awajen rufe mamaci ta yadda ba za a barshi ba a rufe sa ba,amma sauran amfani da dukiyar da yin salla a cikin gidansa bai halitta ba,idan aka yi salla a gidan sallar t abaci,sai dai idan mai kula da dukiyar ya bad a izinin yin hakan.

Mas'ala ta 891:Babu laifi yin salla a wurare kamar gidan abinci da gidajen baki da makamantansu wadan da aka tanada domin amfanin mutanen da suka sauka a wajen ko suka zo doin cin abinci,ammaidan mutum bay a zo ba ne a wajen domin cin abinci ko kuma domin sauka a wajen, madamar babu amincewar masu wajen bai halittaba ya yi salla a wajen ba.Amma ba ya halitta yin salla a wuraren da suke na mutane ne  kamar gidajen mutane ko shaguna ba  tare da izinin masu wurin ba,amma idan mai wurin ya ba da izinin cewa wasu suna iya yin amfani da wurinsa kamar yin salla  a nan babu laifi,misali kaar mutum ya gayyaci wani zuwa gidansa domin cin abinci, a nan tabbas ya yarda mutumin ya yi salla a gidan.

Mas'ala ta :892:Babu laifi yin amfani da gona ko fili mai fadi ta yadda kafin mutum ya fita daga cikinta akwai wahala,a nan don mutum ya yi salla ko ya kwanta ya yi barci a ciki babu wani laifi koda kuwa mai filin bai aminta ba,a nan koda kuwa masu wannan fili yara ne ko kuma marar hankali,duk da cewa idan har mutum ya san cewa masu wurin ba su amince a yi amfani da shi ba ihtiyat shi ne kaurace wa amfani da wurin.

Sharadi na biyu:shi ne tabbatuwar wuri wato ya zama ba ya motsi:

Mas'ala ta 893: dole wurin mai salla ya kasance a tabbace wato b aya motsi,saboda haka yin salla a bisa abin hawa wanda zai sanya mutum ya rika motsi yayin da yake yin sallar,sallarsa ta baci,sai idan babu wata makawa dole ne mutum ya yi sallar a nan wato bas ho da wani zabi a kan hakan,wato kamar karancin lokaci,saboda haka idan hakan ta kasance dole ne mutum ya kiyaye dukan sharuddan salla wato kada ya yi karatu ko zikiri yayi da abin wahan yake motsi,sannan duk lokacin da abin wahan ya juya to shi dole ne ya juwa ya kalli kibla.

Mas'ala ta 894:Babu laifi mutum ya yi salla a bisa abi waha wanda bay a motsi ta yadda mutum zai iya samun natsuwa kamar jirgin ruwa da na sama da jirgin kasa tare da kiyaye sauran sharuddan salla kamar alkibla.Amma idan har mutane sun tafi a kan natsuwar abin hawa kamar kwalo-kwalo ko mota a nan bai halitta ba mutum ya yi salla a bisa sai dai bisa lalura kamar karancin lokaci.

Mas'ala ta 895:Ba ya halitta a yi salla a bisa bagar alkama ko acca da tarin yashi wanda ba zai  yiwu ba ,mutum ya samu natsuwa da tabbatuwa a kansa. saboda haka yin salla a bisa ba ta inganata.Amma idan ya kasance motsin da suke ba shi da yawa ta yadda ba zai iya hana mutum ya aiwatar da wajiban salla da sauran sharuddanta ,a nan mutum yana iya yin sallarsa babu matsala.

Mas'ala ta 896:Idan mutum ba ya tsammani samuwar ruwa da iska ko taron mutane ta yadda zasu iya hana shi sallarsa cikin natsauwa,idan  mutum ya fara sallarsa da fatar cewa zai iya gama sallar,sannan kuma har ya gama sallar bai hadu da wani abu ba wanda ya bata masa sallarsa,a nan sallarsa ta inganta.bai kamata ba mutum ya yi salla a wurin da yake tsammani faduwar rufi ko kuma inda duwatsu sukan iya zubowa,amma idan mutum ya yi sallarsa a wurin sallarsa ta inganta,amma ya aikata haram.Haka nan idan mutum ya yi salla a kan abin bai halitta ba a zauna a kansa kamar dardumar da take dauke da sunan Allah,idan mutum ya yi sallar ta inganta amma ya aikata haram.

Mas’ala ta 897:Ihtiyat wajib bai halitta ba a yi sallar wajibi a bisa rufin ka’aba sai dai a lokacin da mutm ba shi da zabi a nan babu matsala.

Mas’ala ta 898:Babu matsala don mutum ya yi sallar mustahabbi a basa rufin ka’aba,amma mustahabbi ne mutu ya yi salla a cikin daki ka’aba ya kalli ko wane rukuni ya yi salla raka’a biyu.

Sharadi na uku:Dole mutum ya yi salla a wuri da zai iya aiwatar da wajiban sallar:

Mas’ala ta 899:Bai halitta ba mutum ya yisalla a wurin da rufisa yake kasa-kasa ta yadda mutum ba zai iya mikewa tsaye ba,ko kuma wurin dan kadan net a yadda mutum ba zai iya yin ruku’u da sujjada ba.Amma idan ya kasance mutum babu yadda zai yi dole ya yi salla a irin wannan wurin,a nan sai mutum ya yi kokari iya yadda zai iya ya yamike tsaye sannan ya yi ruku’u da sujja.

Mas’ala ta 900:Dole mutum ya kiyaye ladabi ya yin da yake cikin haraminma’asumai.don haka bai halitta ba mututm ya yi salla gaban kabarin manzo s.a.w.a.sannan ihtiyat wajib shi ne ya kiyaye hakan a kabarin a’imma a.s.

Mas’ala ta 901:Idan ya kasance tsakanin kabarin manzoko kona  Imam akwai abinda ya shiga tsakaninsu kamar bango komakamancinsa, a nan don mutu ya yi salla a gaban kabarin babu laifi.Amma akwatin da kabarin yake ko mayafin da ake sanyawa a rufe kabarin bai wadatar ba.

Sharadi na hudu: wurin da mutum zai yi salla ya kasance zai iya bata wa mutum tufafi da najasa:

Mas’ala ta 902:Idan ya zmaana wurin da mutum zai yi salla yana da najasa, to anan kada ya kasance najasar tana da lema ta yadda najasar zata iya samun jiki ko tufafin mai sallar,sai dai  idan nau’in najasar da babu matsala ko da taba tufafi ko jikin mai sallar.Amma dolre wurin da mutum zai aza gishinsa ya zama mai tsarki,saboda haka idan ya kasance mai najasa sallar mutum ta baci,koda kuwa najsar ba irin wadda zata cirata zuwa ga goshin mai sallar ba ce.Amma idan gwargwadpon wurin da yake wajibi a cikin sujjadar ya kasance mai tsarki ya wadatar.Amma dai ihtiyat mustahab shi ne wurin da mutum zai yi salla ya kasance mai tsarki.

Sharadu na biyar:Dole  namiji ya kasance gaban mace yayin salla

Mas’ala ta 903:Dole ne mace ta zama a bayan namiji a lokacin salla,sannan abin da yafi shi ne,ya kasance wurin da mace zata yi sujjada ya zama bayan wurin da namiji yake tsaye,a wannan hukuncin babu bambanci tsakani muharrami da ba muharrami ba,haka nan tsakanin miji da mata.Sannan babu bambanci tsakanin sallar mustahabbi ko ta wajibi.

Mas’ala ta 904:Idan mace ta tsaya a gefen namiji a lokacin salla kuma sun fara sallar ne a lokaci guda,a nan dukansu sallarsu ta baci.Amma idan daya ya riga daya farawa na farkon sallarsa ta inganta amma na biyun sallarsa ta baci.

Mas’ala ta 905:Idan ya kasance tsakanin namiji damace akwai abin ya raba tsakaninsu kamar bango ko wani abu makamancinsa ta yadda ba su ganin juna, ko kuma tsakaninsu akwai tazara kamar mita biyar, a nan sallarsu ta inganta.

Mas’ala ta 906:Idan mace ta yi salla a hawa na biyu, koda kuwa ta kasance kafada da kafada ko kuma tana gabansa,madamar yana kasanta ne salarsu ta inganta a nan koda kuwa bisan da yake tsakaninsu bai fi mita biyar ba.

Sharadi na shida:Dole ne wurin mai salla ya kasance ba ya da tudu da kwari:

Mas’ala ta 907:Bai halitta ba tsakanin wurin da mutum zai aza hannunsa da inda zai aza guyawunsa ya zamana bisansa ya dara tudun yatsun hannu guda hudu da mutum zai tsaida yatsunsa guda hudun.