இன்றையஹதீஸ்
 
  اذا استأجر أحدكم اجيرا فليعلمه أجره .
உங்களில் ஒருவர் மற்றவரை கூலிக்காக எடுக்கும் போது அவரது கூலியை அவருக்கு சொல்லுங்கள்.
 நபி (ஸல்) அவர்கள். ஆதாரம் கன்சுல் உம்மால்


  புதியவை
 


  எங்களுக்கு எழுத