Ön səhifə
Həyatı
Əsərləri
Din
Şər`i məsələlər
Kitabxana
Yeniliklər
Albom
 

Back Index  

Sual: Atam xoşxasiyyət deyil, özünü bəyənəndir və ailəyə zülm edir. Mən həddi-büluğ olan gündən onunla mübarizədəyəm. Başqalarının yanında cavabını verməklə pis iş görürəm. Təklikdə isə heç bir sözümü qəbul etməyib deyir ki, atanla kobudluq etmə. Vəzifəm nədir?

Cavab: Valideynə ehtiram və onlarla ədəbli danışmaq lazımdır. Əgər əmr be mə`ruf və nəhy əz münkərin tə`sirinə ümidiniz yoxdursa, daha vəzifəli deyilsiniz.[152]

Sual: Bə`zi yaxın adamlarımız namaza, oruca və digər dini vəzifələrə tamam biganədirlər. Heç bir moizə və nəsihət tə`sir etmir. Bu halda sileyi-rəhm, onlarla get-gəl necə olsun?

Cavab: Əgər get-gəli kəsməklə onları günahdan uzaqlaşdıra bilsəniz, get-gəli kəsin. Əgər yaxınlıq etməklə onları günahdan uzaqlaşdırmağa ümid varsa, yaxınlıq edin, onları Allaha itaətə vadar etməyə çalışın.[153]

Sual: Əgər iş yerində dinə zidd hallar varsa və nəsihət fayda vermirsə (ya mümkün deyilsə) vəzifə nədir?

Cavab: İş yerindəki pis hallar barədə aidiyyəti məqamlara mə`lumat verilməlidir. Şər`i xilaflara qarşı əmr be mə`ruf və nəhy əz münkər edilməlidir. Şəriətə zidd göstərişlərə itaət etmək olmaz.[154]

Sual: Kart və şahmat oynamaq olarmı?

Cavab: Əgər qumar aləti sayılmasa, udub-uduzmadan (uduşsuz) oynamağın eybi yoxdur.[155]

Sual: Futbol, valeybol kimi idman oyunlarını uduş şərti ilə oynamaq olarmı?

Cavab: Şərt kəsmək, udub-uduzmaq haramdır. Şərt kəsilmədən, qaliblərə hədiyyə verilərsə, oynamaq olar.[156]

Sual: Saqqalı, üzü ülgüclə qırxmaq olarmı?

Cavab: Vacib ehtiyata görə, saqqalı qırxmaq haramdır. Amma yanaqdakı tükləri qırxmaq olar.

Sual: Saqqalın yaxşı inkişafı üçün onu ülgüclə qırxmaq olarmı? Üzü qırxılmadığı üçün qaşınan adamların vəzifəsi nədir?

Cavab: Vacib ehtiyata görə, hər iki halda üzü qırxmaq olmaz.[157]

Sual: Tiryəkdən  istifadə, onun alqı-satqısı, əkini caizdirmi?

Cavab: Tiryəkə adət etmək caiz deyil. Zərər olmasa, tiryəkə adətkar şəxs bu adəti tərk etməlidir. Tiryəkin alqı-satqısı, əkini dövlətin ixtiyarındadır və qanunlara qarşı çıxmaq olmaz.[158]

Sual: Narkotik maddələr və tütünün istehsal və istifadəsi caizdirmi?

Cavab: Narkotik maddələrin istifadəsi və alqı-satqısı haramdır. Tütündən istifadə vərdişi üçün şərait yaradırsa, haramdır.[159]

Sual: Bakirə qızın ərə getməsi üçün atanın razılığına (icazəsinə) ehtiyac varmı? Daimi və müvəqqəti evlənmədə bu məsələyə münasibət necədir?

Cavab: Vacib ehtiyata görə, bakirə qızın ərə getməsi üçün atanın icazəsi şərtdir. Bu məsələdə daimi və müvəqqəti evlənmə arasında fərq yoxdur.[160]

Sual: Həddi-büluğ olmamış qızın kəbinini atası bir şəxsə oxutdurur. Qız büluğ həddinə çatdıqdan sonra həmin şəxslə ailə qurmaq istəmir. Bu şəxs şiələri kafir saydığından can qorxusu yaranır. Qızın vəzifəsi nədir?

Cavab: Bu izdivacın məsləhət olmadığını, bundan əlavə, fitnə yarada biləcəyini nəzərə alsaq, bu nikah batildir və qız izdivac etməyə bilər.[161]

Sual: Ata öz büluğ və yetkinlik yaşına çatmış qızını zorla ərə verə bilərmi?

Cavab: Bu izdivac batildir. Nə ata, nə də başqaları qızı zorla ərə verə bilməzlər.[162]

Sual: Müəyyən səbəblə bağlı məhrəm olmuş şəxs (məsələn, qaynana) bu səbəb aradan qalxdıqdan sonra da məhrəm qalırmı?

Cavab: Məhrəmlik əbədidir.[163]

Sual: Bir kişinin iki arvadı varsa, bu arvadlardan birinin kürəkəni o biri arvada məhrəm olurmu? Kürəkənin övladları necə?

Cavab: Kürəkənlər yalnız öz qaynanalarına məhrəmdirlər. Amma övladlar istər dolayı, istər bilavasitə hər iki arvada məhrəm olurlar.[164]

Sual: Bir oğlan və bir qız, çox ehtimal ki, bir müddət əvvəl bir-birlərinin anasının südünü içib, süd bacı-qardaşı olmuşlar. Həmin oğlan süd bacısının bacısı ilə evlənə bilərmi?

Cavab: Süd vasitəsi ilə məhrəmliyə yəqinlik olmalıdır. Yəqinlik yoxdursa, izdivac olar. Yəqinlik olduğu halda, oğlan öz süd anasının övladları ilə evlənə bilməz.[165]

Sual: Bir şəxs toydan qabaq, evləndiyi xanımın əvvəllər ərdə olub boşandığını bilsə, nikahı ləğv edə bilərmi?

Cavab: Əvvəlki izdivac nikahın ləğvinə səbəb olmaz.[166]

Sual: Ata öz qızına verdiyi cehizi geri ala bilərmi?

Cavab: Ata cehizi öz  qızına mülk etsə və ya bağışlasa, geri ala bilməz.[167]

Sual: Ərinin icazəsi ilə işləyən qadın öz qazancını ərindən icazəsiz xərcləyə, sədəqə və ya hədiyyə verə bilərmi?

Cavab: Qadın öz malını əri qadağan etsə də, sərf edə bilər. Amma ərdən icazəsiz nəzir batildir və qadın ərdən icazə almalıdır.[168]

Sual:Bir evdə bir neçə qardaş öz ailəsi ilə birlikdə yaşıyır. Belə hallar olur ki, bir qardaq o biri qardaşın arvadına baxır, onunla zarafat edir. Bu münasibətlərin hökmü nədir?

Cavab: Qardaşın arvadı da olsa, naməhrəm qadına baxmaq caiz deyil, Ləzzət məqsədi ilə naməhrəm qadına baxmaq, onunla zarafat etmək olmaz.[169]

Sual: Mə`sum imamlara, dini hökmlərə, Qur`an və Nəhcül-bəlağəyə həsr olunmuş elmi müsabiqələr keçirmək olarmı?

Cavab: İslam maarifini və şiəliyi yaymaq məqsədi ilə müsabiqə keçirməyin eybi yoxdur, hətta bu iş yaxşı işdir. Amma hədiyyə vermək məqsədi ilə iştirakçılardan pul almaq olmaz.[170]

Sual: Məscid və elmi mərkəzin büdcəsini yaratmaq üçün elmi müsabiqə keçirib, iştirakçıların hədiyyəsinin bir hissəsini büdcəyə, o biri hissəsini iştirakçılara hədiyyə üçün sərf etmək olarmı?

Cavab: Olmaz.[171]

İmam Mehdinin (ə) qeybəti dövründə vəzifələrimiz

Qeybət dövrü

İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “ibadətlərin ən üstünü fərəc intizarında olmaqdır.” (“Fərəc-imamın (ə) zühuru). Sözsüz ki, qonaq gözləyən adam əlini əlinin üstünə qoyub, bekar oturmur. Həyəti süpürür, su çiləyir, otaqları təmizləyir, ətirləyir, qonaq üçün rahatlıq yaratmağa çalışır. Biz də öz rəhbərimizə itaət edib, islam tə`limini dünyaya çatdırmalıyıq ki, onlar da imam Mehdi (ə) sevgisini dadıb, ədalət soraqlı zühurun intizarını çəksinlər. Biz dini biliklərə və əxlaqa sahib olmaq üçün səfərbər olmalı, imamın əsgərlərindən olmaq üçün döyüşə hazır dayanmalıyıq. imam Sadiq (ə) buyurur: “Qaimimiz ( Mehdi ) gələrkən Allah-təala ona üç qoşunla yardımçı olar: mələklər qoşunu, mö` minlər qoşunu, düşmənlərin qəlbini sarıyacaq qorxu.” Əgər əməldə imamın əsgəri olarıqsa, ola bilsin ki, elə bu dövrdə onun nurani çöhrəsini ziyarət edə bilək.

Bəli, köməkçi intizarında olan kəs üçün qəm, qürbət və tənhalıq dövrü çox ağırdır. Amma əmin olmalıyıq ki, imam Zaman (ə) bir an olsun belə, öz şiələrini yaddan çıxarmır. Həzrət (ə) buyurur: “Həqiqətən, biz heç vaxt sizə münasibətdə süst olmamışıq və daim sizi xatırlayırıq. Əgər belə olsaydı ( sizi unutsaydıq ), çətinliklər və sıxıntılar sizə üz tutar, düşmən də sizə qalib gələrdi.”

Həzrətin (ə) nəvaziş əli daim başımız üstə olsa da, təəssüf ki, çoxlarımız onu unudur, ya da öz əməllərimizlə mübarək qəlbini incidirik. Ona görə də hər birimiz həmişə özümüzdən soruşmalıyıq: “Əziz imamımızı qeybəti dövründə bizim vəzifəmiz nədir?

İndi isə qeybət dövründə şiələrin vəzifələri ilə tanış olaq:

Əsrin imamı Həzrət Mehdini (ə) tanıma

Həzrəti (ə) tanımaq o qədər zəruridir ki, rəvayətdə buyurulur: “imamı tanımadan dünyasını dəyişən şəxs cahiliyyət ölümü ilə ölmüşdür.” Duada oxuyuruq: “Allahım, öz höccətini (h. Mehdini) mənə tanıtdır. Yoxsa həqiqi dindən azmış olaram.”[172] Bəli, şiə düşüncəsində imamla tanışlığın çox böyük əhəmiyyəti vardır. imam Sadiq (ə) çətinlik vaxtı üz tutduğumuz imamın sifətlərini tanımağın ən üstün və ən vacib dini vəzifə saymışdır.

Yaxşı rəftar

Əqidəmizə görə, imamın razılığı Allahın razılığında, Allahın razılığı dini göstərişlərə əməl etməkdədir. Bir qrup yanlış düşüncə sahibi belə hesab edir ki, imam Zamanın (ə) zühuru üçün cəmiyyət günah girdabına yuvarlanmalıdır. Bu baxışın əksinə olaraq, Həzrət Mehdinin (ə) intizarında olanların vəzifəsi islam göstərişlərinə əməl etməkdir. Əsrin imamı (ə) bu barədə buyurur: “Sizin hər biriniz bizimlə dostluq üçün vasitə olan şeylərə əl atmalı, bizi qəzəbləndirəcək şeylərdən uzaq olmalısınız.”[173]

Fərəc (zühur) intizarı

Şiə düşüncəsinə görə, fərəc intizarı çox yüksək məqama malikdir. Həzrət Əlidən (ə) ən üstün əməl haqqında soruşduqda buyurur: “Fərəc intizarı.” imam Sadiq (ə) buyurur: “imam Zamanın (ə) intizarı halında ölən kəs onun xeyməsində ölmüş kimidir.”[174] Bəli, hər bir şiə daim o həzrətin (ə) qədəmləri intizarında olmalı, daim onun zühuru üçün dua etməlidir.

Kömək istəyi

Qur`ana əsaslanan bir e`tiqada görə, peyğəmbər və imamlar daim bizim əməllərimizi müşahidə edirlər. Bu əsasla onlardan şəfaət istəmək mümkündür. imam Əli (ə) buyurur: “Əgər bir mö`min öz istəyinin həyata keçməsi üçün dua edərsə, biz amin deyər, o sakitləşəndə biz onun üçün duaya başlayarıq.” Bəli, mə`sumlar daim öz ardıcıllarına yardımçıdırlar.

İmam Zamanın (ə) müqəddəs vücudu üçün sədəqə və dua

Həzrət Mehdi (ə) bizə verilən bütün ne`mətlərdə yardımçı olduğundan, ata-anamıza ehsan etdiyimiz kimi, imamın salamatlığı üçün də sədəqə verməli, zühurun tezləşməsi üçün dua etməliyik. Unutmayaq ki, həzrətin (ə) hifzi və salamatlığı Allahın iradəsindən asılıdır.

“Gəncliyin yeddi səması” müsabəqəsinin sualları

1. Şiəliyin mərkəzi özəyi nə vaxt formalaşıb?
a) Həzrət Peyğəmbər (s) dövründə;
b) Həzrət Əli (ə) zamanında;
v) Üç xəlifə vaxtı;
q) imam Sadiq (ə) dövründə.

1. Allahın ədaləti harada hakimdir?
a) varlıq alimi;
b) şəriət sahəsi;
v) hər ikisi;
q) heç biri.

3. Allah-taala yaranış məqsədini insana hansı yolla bildirib?
a) peyğəmbərlər göndərməklə;
b) imamlar gördərməklə;
v) ilahi övliyalar vasitəsi ilə;
q) hər üç vasitə ilə.

4. Qur`anın tərtibi nə vaxt başa çatdı?
a) Birinci xəlifə vaxtı;
b)Həzrət Əli (ə) zamanında;
v) Həzrət Peyğəmbər (s) dövründə;
q) ikinci xəlifə vaxtı.

5. Həzrət Mehdiyə (ə) inamı sünnilərdən neçə məşhur şəxs nəql edib?
a) əlli nəfər;
b) otuz nəfər;
v) yüz nəfər;
q) yetmiş nəfər.
6. İlahi ədalət yer üzünə nə vaxt hakim olacaq?
a) fəqihlər hakim olanda;
b) mə`sum imam (ə) gəldikdə;
v) müxtəlif qövm və din başçıları gəldikdə;
q) heç biri.

7. Talehi dəyişmək inamı nə mə`nadadır?
a) bəda mə`nasında;
b) cəbr və ixtiyar mə`nasında;
v) kamil azadlıq mə`nasında;
q) bütün hallarda.

8. Şiəliyə görə kim şəfaət edə bilər?
a) peyğəmbərlər;
b) mə`sum imamlar;
v) a və b variantı;
q) bütün insanlar.

9. Məada münasibətdə hansı variant düzdür?
a) qiyamətdə məad həm cismani, həm də ruhanidir;
b) qiyamət hesabı kamil ədalət əsasındadır;
v) qiyamət günü əməl ölçüsü Peyğəmbər (s) və mə`sum imamlardır;
q) heç bir variant.

10. Oğlanlarda həddi-büluğ nişanəsi nədir?
a) cod tüklərin çıxması;
b) məni (sperma) xaric olması;
v) qəməri təqvimlə 15 yaşın tamam olması;
q) b və v variantları.

11. Hansı variant dəstəmaza aiddir?
a) Allah qarşısında ədəb;
b) yuxunun qaçması və şadlıq yaranması səbəbi;
v) mö`minin qəlbini və ruhunu Allah hüzuruna hazırlayır;
q) b və v variantları.

12. Vacib namazlar hansılardır?
a) ayat namazı;
b) meyit namazı;
v) nəzir, and, icarə vasitəsi ilə vacib olan namaz;
q) bütün variantlar.

13. Günorta namazı qılmamış səhvən ikindi namazına məşğul olan şəxs namazın ortasında səhvini anlasa nə etsin?
a) niyyəti günorta namazına döndərsin;
b) namazı düzgündür;
v) yenidən qılsın;
q) heç bir variant.

14. Namaz qılan şəxs paltarının murdar olduğunu unudub, namazın ortasında xatırlasa nə etsin?
a) namazı düzgündür;
b) qəzasını qılmalıdır;
v) namazını yenidən qılmalıdır;
q) b və v variantları.

15. İxtiyarsız olaraq alın möhürdən qalxsa nə etməli?
a) başını saxlaya bilməyib təkrar səcdəyə getsə, üst-üstə bir səcdə sayılır;
b) mümkünsə alını yenidən səcdə yerinə qoymamalıdır;
v) hər bir halda namazı düzgündür:
q) a və b variantları.

16. Rükunu unudub həmd surədən sonra səcdə üçün əyilən nə etsin?
a) qalxıb rukuya getsin;
b) durmadan ruku halına gəlsin;
v) namazı batildir;
q) heç bir variant.

17. Yemək yediyi vaxt başa düşsə ki, sübh olub nə etsin?
a) tikəni ağzından çıxarsın;
b) orucu batildir;
v) həmin tikəni uda bilər;
q) b və v variantları.

18. Həkim bir şəxsə oruc tutmağa icazə vermirsə, nə etməli?
a) onun sözü bütün hallarda dəlildir və qəbul edilməlidir;
b) həkim mütəxəssis olsa və dediklərindən yəqinlik hasil olsa, onun sözləri dəlildir;
v) onun dediklərinə e`tina edilməməlidir;
q) başqa həkimlərlə də məsləhətləşmək lazımdır.

19. Oruc tutan şəxs o qədər susasa ki, susuzluqdan öləcəyindən qorxarsa nə etsin?
a) ölümdən qurtaracaq həddə su içə bilər; amma orucu batildir;
b) ölümdən qurtaracaq həddə su içə bilər və orucu batil deyil;
v) orucu batil edəcək işlərdən çəkinsin;
q) a və v variantları.

20. Əmr be mə`ruf nə nəhy əz münkərin şərti nədir?
a) ehtimal oluna ki, əmr və nəhy tə`sir edəcək;
b) günahkarın öz günahını təkrar edəcəyi bilinərsə;
v) Əmr və nəhydə fəsad olmasa;
q) bütün variantlar.

21. Kişi naməhrəm qadının bədəninə baxa bilərmi?
a) haramdır;
b) ləzzət məqsədi ilə baxmaq haramdır;
v) haram deyil;
q) heç cür icazə verilmir.

22. Namaz halında ana bədəni murdar uşağı qucağına alsa, namazı batil olarmı?
a) bəli;
b) xeyr;
v) uşağın əynində ayıb yeri örtəcək ölçüdə murdarlanmış libas olmasa, eybi yoxdur;
q) heç bir variant.

23. Neçə illər qıldığı namazın səhv olduğunu anlayan kəs həmin namazların qəzasını qılmalıdırmı?
a) namazları düzgündür;
b) namazları batildir;
v) öyrənə biləcəyi halda, tənbəllikdən səhv qılıbsa, qəzaları qılmalıdır;
q) bundan sonra düzgün qılmalıdır.

24. Yaxınların yasında iştirak üçün kitab əhli məscidə girə bilərmi?
a) qarşısı alınmalıdır;
b) eybi yoxdur;
v) məscidə hörmətsizliyə səbəb olmasa, qarşısı alınmaya bilər;
q) b və v variantları.

25. Dini bayramlarda, mə`sumların doğum günlərində dini şe`rlər oxunarkən əl çalmaq olarmı?
a) əl çalmaq caiz deyil;
b) istənilən məqsədlə caiz deyil;
v) məzhəbi sevgini salavatla bildirmək münasibdir;
q) b və v variantları.

26. İşləyib, ata evində qalan qızın öz maaşından cehiz üçün yığdığı pula xüms düşürmü?
a) xüms düşür;
b) xüms düşmür;
v) cehiz almaq üçün başqa yol yoxsa xüms düşmür;
q) heç bir variant.

27. Dini rəhbərin hökmü bütün ölkələrə aiddirmi?
a) icra olmalıdır;
b) icra olmamalıdır;
v) bir məntəqəyə aid olsa, həmin məntəqədə icra olmalıdır;
q) öz ölkəsində icra olmalıdır.

28. Batil lent yazıları və filmlərlə məşğul olan adamla təmasda olmaq caizdirmi?
a) caizdir;
b) caiz deyil;
v) ehtiyat olunmalıdır;
q) təmas harama təşviq edirsə, caiz deyil.

29. Kart və şahmat oynamaq olarmı?
a) eybi yoxdur;
b) eybi var;
v) qumar aləti olmaqdan çıxmışsa eybi yoxdur;
q) qumar aləti olmaqdan çıxsa və udub-uduzmaq olmasa, eybi yoxdur.

30. Saqqalı və üzü ülgüclə qırxmaq olarmı?
a) haramdır;
b) haram deyil;
v) vacib ehtiyata görə saqqalı qırxmaq haramdır, üzü (yanağı) qırxmağın eybi yoxdur;
q) üzü (yanağı) qırxmaq haramdır, saqqalı qırxmağın eybi yoxdur.

31. Bir evdə yaşayan qardaşlar bir-birinin arvadına baxıb, zarafat edə bilərmi?
a) zarafat edə bilərlər;
b) naməhrəm qadına baxmaq caiz deyil;
v) heç cür zarafat olmaz;
q) ləzzət məqsədi ilə baxmaq və zarafat etmək caiz deyil.

32. Hansı variant doğrudur?
a) tütün çəkmək olar, amma hazırlamaq və yaymağın eybi var;
b) tütün hazırlamaq və yaymaq olar, amma çəkməyin eybi var;
v) tütün çəkmək, hazırlamaq və yaymaq caiz deyil;
q) narkotik maddələrin istifadəsi və alqı-satqısı haramdır. Adətə səbəb olsa, tütün çəkmək də haramdır.

33. Bakirə qızın ərə getməsi üçün atanın icazəsi şərtdirmi?
a) şərtdir;
b) şərt deyil;
v) vacib ehtiyata görə şərtdir;
q) heç bir variant.

34. Hansı variant ixlas nişanəsidir?
a) işdən yorulub soyumur;
b) etdiyi işdən peşman deyil;
v) gördüyü işin bilinməsini istəmir;
q) bütün variantlar.

35. Hansı variant vilayətçilik nişanəsidir?
a) Allaha itaət;
b) əvvəl vaxt qılınan namaz;
v) Əhli-beyt düşmənlərindən ehtiyacsızlıq;
q) bütün variantlar.

36. İmam Mehdinin (ə) qeybəti dövründə necə olmalı?
a) cəmiyyəti günaha sövq etmək;
b) biganə olmaq;
v) islam qanunlarına əməl ilk vəzifə olmalıdır;
q) intizar çəkib, heç bir iş görməmək.

37. “Bağışlayan böyük, paxıl və dargöz isə zəlildir” Hədisi kimdəndir?
a) imam Hüseyn (ə);
b) imam Hadi(ə);
v) imam Sadiq (ə);
q) imam Cavad (ə);

38. “Axmağın qəlbi ağzında, aqilin ağzı qəlbindədir” hədisi kimdəndir?
a) imam Səccad (ə);
b) imam Kazim (ə);
v) imam Sadiq (ə);
q) imam Əskəri (ə);

39. “Öz eyiblərindən xəbərdar olan kəs başqalarında eyb axtarmır” hədisi kimdəndir?
a) həzrət Peyğəmbər (s);
b) həzrət Fatimə (s);
v) imam Əli (ə);
q) həzrət Mehdi (ə);

40. “Rüku halında zəkat verən” ayəsi kimin haqqında nazil olmuşdur?
a) imam Hüseyn (ə);
b) həzrət Fatimə (s);
v) imam Əli (ə);
q) heç biri.

41. İlahi kəlam işığında insana hansı ne`mət verilir?
a) dünya və axirət səadəti;
b) can sağlığı, bol ruzi, zülmətdən qurtuluş;
v) hidayət, can sağlığı, sağlam ruh və bədən;
q) Allahın razılığı, bol ruzi, hidayət.

42. Evdə Qur`an oxunanda nə olur?
a) haqq kəlmə ucalır;
b) dini şüarlar canlanır;
v) ne`mət artır;
q) bütün variantlar.

43. Hansı günah böyük (kəbirə) günah sayılır?
a) ağvalideynlik;
b) get-gəli kəsmək (qəte-rəhm);
v) əskik satmaq;
q) bütün variantlar.

44. Mərhum Ağa Mirza Cəvad Məliki Təbrizi öz şagirdlərinə nə vəsiyyət etdi?
a) Məscid kimi ictimai yerlərə çox get-gəl edin, orada çox olun;
b) Aşiq ariflərin həyatını mütaliə etməklə ruhunuzu gücləndirin, ona istiqamət verin;
v) Günah etmək haqda düşünməyin;
q) a və b variantları.

45. “Namaz qılmayana kömək edən şəxs yetmiş peyğəmbəri öldürmüş kəs kimidir” hədisi kimdəndir?
a) həzrət Peyğəmbər (s);
b) imam Əli (ə);
v) imam Sadiq (ə);
q ) imam Hadi (ə).


[1] “Biharul-ənвar”, c2. s. 280.
[2] “Mizanül-hikmət”, c. 3, h. 2087.
[3] “Məzhəblərin yaranma tarixi”, s. 72
[4] “Yunis”, 44
[5] “insan”, 3.
[6] “Mö`minun”, 115; “Qiyamət”, 26 ; “Ənbiya”, 16 ; “Duxan”, 38; “Hud”, 119.
[7] “Nəhl”, 36.
[8] “Hicr”, 9.
[9] “Səhihe-Müslim”, c. 4, h. 18873.
[10] “Ənkəbut”, 14
[11] “Ənbiya”, 95.
[12] “Biharül-ənвar”, c. 53, s. 52.
[13] “Kəhf”, 47
[14] Nəhl”, 84.
[15] Həmin mənbə.
[16] “Nisa”, 64; “Yusuf”, 97.
[17] “Rum”, 7.
[18] “Cameül-məsail”, c. 1s. 34.
[19] “Вəsailüş-şiə”, c. 1, s. 257
[20] “Risaleye əhkam”, s. 32.
[21] “Cameül-məsail”, c. 2. s. 38.
[22] “Həcc”, 41.
[23] “Töвzihül-məsail”, m. 701.
[24] Həmin mənbə, m. 710.
[25] “Cameül-məsail”, c. 2, s. 253.
[26] Həmin mənbə, s 257.
[27] “Töвzihil-məsail”, m.761.
[28] Həmin mənbə, m. 765.
[29] Həmin mənbə, m. 778.
[30] “Cameül-məsail”, c. 2, s. 267.
[31] Həmin mənbə, c. 2, s. 264.
[32] Həmin mənbə, m. 841.
[33] Həmin mənbə, m. 780.
[34] Həmin mənbə, m, 788.
[35] Həmin mənbə, m.1015.
[36] Həmin mənbə, 1039.
[37] Həmin mənbə, 1049.
[38] m. 1039.
[39] “Cameul-məsail”, c. 2. s, 434.
[40] Həmin mənbə, s. 570.
[41] Həmin mənbə, c. 1, s. 570.
[42] “Töвzihil-məsail”, m. 1549.
[43] Yuxuda ondan məni (sperma) gəldiyi mə’lum olsa.
[44] m. 1597.
[45] m. 1603
[46] m. 1616.
[47] m. 1639.
[48] m, 16 99.
[49] m. 1715.
[50] m. 1716.
[51] m. 1746.
[52] m. 1790.
[53] “Ali-imran”, 104.
[54] m. 1977.
[55] m. 2002.
[56] m. 2014.
[57] m. 2016.
[58] m. 2429.
[59] m. 2420
[60] m.2443.
[61] m. 2445.
[62] “Maidə”, 55.
[63] ibn Şəhr Aşub, “Mənaqibi ali-əbu Talib”, c. 3, s. 408.
[64] “Kəhf”, 10.
[65] “Biharül-ənвar”, c. 92, s. 19.
[66] “Maidə”, 16.
[67] “Nəhcül-bəlağə”, x. 176.
[68] Həmin mənbə x. 110
[69] “Yunus”, 57.
[70] “Biharül-ənвar”, c. 7, s. 222.
[71] Həmin mənbə, c. 92, s. 17.
[72] “Ənfal”, 2.
[73] “Muzəmmil”, 4.
[74] “Səfinətül- bihar”, c. 2, s. 24.
[75] “Üsule-Kafi”, c. 4, s. 405
[76] “Üsule-Kafi”,c. 2, s. 312.
[77] “Biharül-ənвar”, c. 92, s. 17
[78] “Kənzul-ümmal”, r. 2441
[79] “Əl-вaizul-ədədiyyə,” s. 147.
[80] “Nəhcül-fəsahə”, s. 332
[81] “Müstədrəkul-вəsail”, c. 11, s. 316.
[82] “Nəhcül-bəlağə”, k, 347.
[83] “Biharül-ənвar”, c. 68, s. 155.
[84] “Tuhəful-uqul”, s. 236
[85] “Məcmueye- Вərram”, c.1, s. 53.
[86] “Biharül-ənвar”, c. 71, s. 318.
[87] “Mizanul-hikmət”, c. 2, s. 184.
[88] “Müstədrəkul-вəsail”, c. 9, s. 113.
[89] “Tuhəful-uqul”, s. 285.
[90] “Müstədrəkul-вəsail”, c. 11, s. 328.
[91] “Üsule-kafi”, c. 3, s. 121.
[92] “iqabul-ə`mal”, s. 521.
[93] “Tuhəful-uqul”, s. 377.
[94] “Mizanul-hikmə”, c. 5, s. 436.
[95] “Mizanul-hikmə”, c. 7, s. 333.
[96] Tuhəful-uqul”, s. 470.
[97] “Tuhəful-uqul”, s. 467.
[98] “Biharul-ənвar”, c. 75, s. 82.
[99] “Səfinətül-bihar”, c. 2, s. 728.
[100] “Biharul-ənвar”, c. 78, s. 368.
[101] “Biharül-ənвar”, c. 78, s. 368.
[102] “Tuhəful-uqul”, s. 519.
[103] “Вəsailüş-şiə”, 16, s. 98.
[104] “Biharül-ənвar”, c. 53, s. 180.
[105] “Səhifətul-Məhdi”, s. 334.
[106] “Вəsailüş-şiə”, c. 1, s. 43.
[107] Həmin mənbə, c. 1, s 45.
[108] “Вəsailüş-şiə”, c. 15. s. 247
[109] “Cameül-əxbar”, s. 35.
[110] “Fürue-kafi”, c. 3, s. 269.
[111] “Biharul-ənвar”, c. 27, s. 58
[112] “Rə`d”, 11.
[113] “Ə`raf”, 96.
[114] “Üsule- Kafi”.
[115] “Вəsailüş-şiə”, c. 4, s. 42.
[116] “Muəccəmul-oвsət”, 6, s. 18.
[117] “isra”, 23
[118] “Məryəm”, 32.
[119] “Вəsailuş-şiə”, c. 12, s. 26.
[120] “Biharul-ənвar”, c. 68, s. 426.
[121] “Cameül-məsail”, c. 1, s. 232.
[122] Həmin mənbə c. 1, s. 238
[123] H .m. s. 242.
[124] h. m. s. 246.
[125] h. m. s. 259
[126] h. m. s. 261.
[127] h. m. s. 261.
[128] “Müstədrəkul-вəsail”, c. 3, s. 297
[129] “Cameül-məsail”, s. 343.
[130] h. m. s. 384
[131] h. m. s. 391
[132] h. m. s. 424.
[133] h. m. s. 470.
[134] h. m. s. 519
[135] h. m. s. 285.
[136] h. m. s. 307
[137] h. m. s. 544
[138] h. m. s. 545.
[139] h. m.s. 546
[140] h. m. s. 597.
[141] h. m. s. 601
[142] h. m. s. 661.
[143] h. m. s. 661.
[144] h. m. s. 698.
[145] h. m. s. 745.
[146] h. m. s. 910.
[147] h. m. s. 946.
[148] h. m.s. 948
[149] h. m.s. 949.
[150] h. m.s. 934.
[151] h. m. s.935.
[152] h. m. s. 937.
[153] h.m.s.940.
[154] h. m. s. 944.
[155] h. m. s. 951.
[156] h. m. s. 953
[157] h. m. s. 958.
[158] h. m. s. 963
[159] h. m. s.964.
[160] h. m. s. 1436
[161] h. m. s. 1443
[162] h. m. s. 1445.
[163] h. m. s. 1441.
[164] h. m. s. 1458.
[165] h. m. s. 1456
[166] h. m.s. 1539
[167] h. m. s. 1643.
[168] h. m. s. 1644.
[169] h. m. s. 1721
[170] h. m. s. 1341.
[171] h. m. s. 1344
[172] Üsule-kafi”, c. 1, s. 337.
[173] Təhzibul-əhkam”, c. 1 s. 38
[174] “Müntəxəbül-əsər”, s. 475.
Back Index