ข่าวสาร

เกี่ยวกับการโจมตีและการฆ่าพี่น้องมุสลิมล่าสุดในอัฟกานิสถาน

ทัศนะของมัรญิอฺผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ฟาฎิล ลันกะรอนียฺ เกี่ยวกับเรื่องอีรัก

ประชาชนชาวอิรักถูกปกครองโดยซัดดัมรัฐบาลเผด็จการ

การฆ่าพี่น้องมุลิมในอีรัก