turli maqolalar

Ali (a-s) ning Horis o`gli Moliki ashtarga yo`llagan maktublari

Birinchi duo xudoga hamd va shukronalar aytish.

Muhammad (s-a) va uning oilasiga marhamat yuborish duosi

Arshning homilari va farishtalarga marhamat yo`llash.

Payghambardan ergashuvchilar va unga iymon keltiruvchilarga marhamat yo`llash

O`zi, (imom Sajjod a-s)oilasi va do`stlariga marhamat yo`llashi

Ertalab va oqshom o`qiladigan duo

Qiyinchilik tughilgan paytida o`qialdigan du`o