อะฮฺกามริซาละฮฺ

อะฮฺกามตักลีด

อะฮฺกามการขับถ่าย (ปัสสาวะ และอุจจาระ)

อะฮฺกามการถือศีลอด

นิญาซาต (สิ่งโสโครก)

อะฮฺกามนิญาซาต (กฏเกณฑ์สิ่งโสโครกต่าง ๆ)

สิ่งที่ใช้ทำความสะอาด