Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

Soru ve Cevaplar

1. Soru:Tam ilmihalde şöyle buyurmaktasınız: Usul-u dinde taklit caiz değildir.benim sorum şudur:Usul-u dini deliller ilemi ispatlamak gerekiyor?Yoksa sadece inanmak yeterlimidir?

Cevap: Herhangi yolla usul-u dine inanırsa yeterlidir.

2. Soru: Bir müçtehidin fetvalarına göre yaptığı ameller sonraki müçtehidin fetvalarıyla farklı olursa amellerini iade etmesi gerekir mi?

Cevap: iade etmesi gerekmez.

3. Soru: buluğalametleri nelerdir?

Cevap: erkek çocuğun baliğ olması aşağıdaki üç şeyden birine bağlıdır.

1-avret mahallinde sıkı ve sert şeylerin bitmesi

2-meni gelmesi (ister uykuda ister uyanıkken olsun)

3-kameri aylara göre 15 yaşının bitmesi ki normal güneş takviminden 163 gün daha azdır.

Kız çocuğunun da baliğ olması şu üç şeyledir:

1-avret mahallinden sıkı ve sert tüğlerin bitmesi

2-ister uykuda ister uyanık iken meni gelmesi

3-dokuz yaşın bitmesi.(kameri aylara göre ki 92 gün 22 saat 48 dakika güneş yılından daha azdır)

TEMİZLİK İLE İLGİLİ MESELELER

4. Soru: Un,hamur,süt necis olursa temizlenmesi mümkün müdür?

Cevap: Bunlardan hiçbirinin temizlenmesi mümkün değildir.

5. Soru: pirinç,buğday,nohut ve sabun gibi şeylerin temizlenmesi mümkün müdür?

Cevap: Eğer onların zahiri (dışı) necis olmuşsa mümkündür ama eğer batını (içi) necis olmuşsa temizlenmesi mümkün değildir.

6. Soru: Gayri müslim bir hiristiyanın herhangi bir program için Camiye girmesi caizmidir? Yoksa onların camiye girmesi önlenmelimidir?

Cevap: Camiye girmeleri Camiye saygısızlık sayılmazsa sakıncası yoktur.Önlenmesi de farz değildir.

7. Soru: Takma pan>

7. Soru: Takma diş kullanıyorum ağzımda kan bulaştı daha sonra aynı necis kayboldu. Acaba dişim ağzımda temizlenir mi?

Cevap: Takma diş ağızda necis olmuşsa ayn-ı necisin yokolmasıyla temizlenir.

8. Soru: Su ile kendisini temizleyemeyen kimsenin görevi nedir.

Cevap: Gait mhallinin su ile temizlenmesi gerekmez.Taş, peçete gibi şeyerlede temizlenebilir,ama bevl (sidik)mahalli sadece suyla temizlenir.

9. SORU: Kendisini temizlemesi mümkün olmayan hastalar (belden feleçolanlar gibi) namaz için ne yapmalılar?

Cevap: Mümkünse evlenmeli ve hanımı temizleme görevini üslenmeli, ama eğer mümkün olmazsa ondan temizlik görevi kalkar.

10. Soru: Tuvaletin duvarı yaklaşık bir buçuk metre nem çekmiştir.Acaba necis olurmu?

Cevap: Soruya göre necis olmaz.

11. Soru: Bevlin ve necis suyun buharı necimsidir?

Cevap: Buhar mutlak suratta temizdir.