Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

Ahkam ve Fetvalar

taklit hükümleri

taharet hükümleri

1- kür su

2- az su

3- akar su

4- yağmur suyu

5- kuyu suyu

sularin hükümleri

helaya gitmenin hükümleri

istibra

helaya gitmenin müstehap ve mekruhlari

necasetler

1, 2- idrar ve gâit

3- meni

4- murdar

5-kan

6, 7- köpek ve domuz

8- kâfir

9- Şarap

10- bira

haramla cünüp olanın teri

11- necaset yiyen devenin teri

necaseti tespit etme yollari

pÂk Şeyler nasil necis olur?

necaset hükümleri

mutahhirat (temizleyiciler)

1-su

2- zemin (yer)

3- güneş

4- istihale

5- üzüm suyunun üçte iki azalması

6- intikal

7- islam

8- tebeiyyet

9- ayn-ı necisin bertaraf olması

10- necaset yiyen hayvanın istibrâsı

11- müslüman in kaybolması

kaplarla ilgili hükümler

abdest

irtimasi abdest

abdest alirken okunmasi müstehap olan dualar

abdestin Şartlari

1- abdestin suyu temiz olmalıdır.

2- su mutlak olmalıdır.

3- abdest suyu mubah olmalıdır.

4- abdest suyunun kabı mubah olmalıdır.

5- abdest suyunun kabı altın veya gümüş olmamalıdır.

6- abdest uzuvları, yıkarken ve meshederken temiz olmalıdır.

7- abdest ve namaz için yeterli vaktin olması.

8- abdesti, kurbet kastıyla, yani alemlerin rab binin emrini yerine getirmek için almalı, serinlemek için veya başka bir amaçla abdest alırsa batıldır.

9- abdesti, söylendiği tertibi üzere alması; yani, önce yüzü, sonra sağ kolu, sonra sol kolu yıkamalı, ve ondan sonra başı sonra da ayaklan meshetmeli, ve ihtiyaten farz olarak sağ ayağı da sol ayaktan önce meshetmelidir. bu tertibe göre abdest almazsa batıldır.

10- abdest işlerini peş peşe yapmalıdır.

11- yüz ile kolların yıkanmasını ve baş ile ayakların meshinî insanın kendisi yapmalıdır; başka birisi ona abdest aldırırsa veya yardım ederse abdesti batıldır.

12- su kullanmanın abdest alan için bir sakıncası olmamalıdır.

13- abdest uzuvlarında suyun bedene ulaşmasını önleyecek bir engel olmamalıdır.

abdest hükümleri

abdest almayi gerektiren Şeyler

abdesti bozan Şeyler

cebire abdestinin hükümleri

farz gusüller

cenabet hükümleri

cünüp kimseye haram olan Şeyler

cünüp kimseye mekruh olan Şeyler

cenabet guslü

tertibi gusül

irtimasi gusül

gusletmenin hükümleri

istihaze

istihazenin hükümleri

hayiz

hayiz hükümleri

hayizli kadinlarin kisimlari

1- vakit ve sayı yönünden adet sahibi olanlar

2- vakit yönünden adet sahibi olanlar

3- sayı yönünden adet sahibi olanlar

4- muztaribe

5- mübtedie

6- nasiye

hayizla ilgili diĞer meseleler

nifas

meyyite dokunma guslü

muhtezar hükümleri

Ölümden sonraki hükümler

cenazenin gusül, kefen, namaz ve defin hükümleri

meyyit guslünün hükümleri

cenazeyi kefenleme hükümleri

hanut hükümleri

cenaze namazinin hükümleri

cenaze namazinin kiliniŞ Şekli

cenaze namazinin müstehaplarl

defnetme hükümleri

defnin müstehaplari

filan oğlu filan yerine meyyitin ve babasının ismini söyleyip daha sonra şöyle demeliler:

vahŞet namazi

mezari açmak

müstehap gusüller

teyemmüm

birincisi:

ikincisi:

üçüncüsü:

dördüncüsü:

beşincisi:

altıncısı:

yedincisi:

teyemmüm etmenin sahih olduĞu Şeyler

teyemmümün usulü

teyemmüm hükümleri

namaz hükümleri

farz namazlar

günlük farz namazlar

ÖĞle ve ikindi namazlarinin vakti

akŞam ve yatsi namazlarinin vakti

sabah namazinin vakti

namaz vakti hükümleri

tertip üzere kilinmasi gereken namazlar

müstehap namazlar

günlük nafilelerin vakti

gufeyle namazi

kible hükümleri

namazda bedeni Örtmek

namaz kilanin elbisesi

1- temiz olmalı.

2- ihtiyaten farz olarak mubah olmalı.

3- murdar hayvanın parçalarından olmamalı.

4- eti yenilmesi haram olan hayvanlardan olmamalı.

5-6 namaz kılan kimse erkek ise elbisesi halis ipek ve altın işlemeli olmamalıdır; bunların açıklaması ilerdeki meselelerde söylenecektir.

namaz kilanin beden ve elbisesinin temiz olmasi gerekmeyen haller

namaz kilanin elbisesinde müstehap olan Şeyler

namaz kilanin elbisesinde mekruh olan Şeyler

namaz kilanin mekani

1. Şart

2. Şart

3. Şart

4. Şart

5. Şart

namaz kilinmasi müstehap olan yerler

namaz kilinmasi mekruh olan yerler

cami hükümleri

ezan ve ikamet

ezan ve ikametin tercümesi

namazin farzlari

niyet

iftitah tekbiri

kiyam (ayakta durma)

kiraat (okuma)

rüku

secde

üzerine secde yapilmasi caiz olan Şeyler

secdenin müstehaplari ve mekruhlari

kuran'in farz olan secdesi

teŞehhüt

namazin selami

tertip

muvalat

kunut

namazin tercümesi

6- teşehhüt ve selam'ın tercümesi:

namazin takibati

peygambere salavat

namazi bozan Şeyler

namazda mekruh olan Şeyler

farz namazi bozmanin caiz olduĞu haller

Şüpheler

batil Şüpheler

itina edilmemesi gereken Şüpheler

1- yeri geçen Şeylerde Şüphe

2- selamdan sonraki Şüphe

3- vakti geçtikten sonra Şüphe

4- kesir üŞ-Şek (çok şüphe eden kimse)

5- imam ve cemaatin Şüphesi

6- müstehap namazda Şüphe

sahih olan Şüpheler

ihtiyat namazi

sehiv secdesi

sehiv secdesinin usulü

unutulmuŞ secde ve teŞehhüdün kazasi

namazin Şartlarini ve kisimlarini azaltip çoĞaltmak

yolcu namazi

bÎrÎnci Şart

ÎkÎnci Şart

üçüncü Şart

dÖrdüncü Şart

beŞinci Şart

altinci Şart

yedÎncÎ Şart

sekizinci Şart

diĞer meseleler

kaza namazi

büyük oĞul üzerine farz olan babanin kaza namazlari

cemaat namazi

cemaat imaminin Şartlari

cemaat hükümleri

cemaat namazinda müstehap olan Şeyler

cemaat namazinda mekruh olanlar

ayat namazi

ayat namazinin usulü

cuma namazi hükümleri

cuma namazinin Şartlari

cuma namazinin vakti

cuma namazinin kiliniŞ keyfiyeti

cuma namazi hükümleri

kurban ve fitir bayrami namazi

namaz için ecir tutmak

oruç hükümleri

niyet

orucu bozan Şeyler

1 ve 2- yemek ve içmek:

4- istimna:

7- kafayı suya daldırmak:

8- sabah ezanına kadar hayız, nifas ve cünüp halinde kalmak:

9- tenkıye yapmak

16- kasten kusmak (istifrağ)

orucu batil eden Şevlerin hükmü

oruçluya mekruh olan Şeyler

kaza ve keffaretin farz olduĞu yerler

orucun keffareti

sadece orucun kazasinin farz olduĞu yerler

kaza orucu hükümleri

yolculukta oruç hükümleri

kendilerine oruç farz olmayan kimseler

ayin ilk gününün tespiti

haram ve mekruh olan oruçlar

müstehap oruçlar

orucu batil eden iŞlerden sakinmanin müstehap olduĞu durumlar

humus hükümleri

3. define:

5- denize dalmakla elde edilen mücevherler:

6- ganimet

7- zimmi kâfirin müslüman’dan satın aldığı arazi:

humusun masrafi

zekat hükümleri

zekatin farz olma Şartlari

buĞday, arpa, hurma ve kuru üzümün zekati

altin'in nisabi

gümüŞün nisabi

deve siĞir ve koyunun zekati

devenin nisabi

siĞirin nisabi

koyunun nisabi

zekatin masrafi

zekata müstahak olanlarin Şartlari

zekatin niyeti

zekatla ilgili deĞiŞik meseleler

fitre zekati

fitre zekatiyla ilgili diĞer meseleler

hac hükümleri

ortaklik hükümleri

kira hükümleri

kiraya verilen malin Şartlari

malin kirasindan amaçlanan istifadenin Şartlari

diĞer kira meseleleri

muzaraa hükümleri

müsakat hükümleri

havale etme hükümleri

zamin olma hükümleri

nikah veya evlenme hükümleri

akd hükümleri

sürekli akid okumanın düsturu

geçici akid okumanın düsturu

akdin Şartlari

evlen il m es i haram olan kadınlar

daimi aktin hükümleri

mut'a (sıyga) nikahı

bakma hükümleri

evlilikle ilgili diğer meseleler

vasiyet hükümleri

aliŞ-veriŞ hükümleri aliŞ-veriŞte müstehap olan Şeyler

mekruh muameleler

batil muameleler

satici ve alicinin Şartlari

mal ve karŞiliĞinin Şartlari

alim-satim akdi

meyvelerin alim satimi

peŞin ve veresiye

selef muamelesi

selef muamelesinin Şartlari

selef muamelesinin hükümleri

altin ve gümüŞü altin ve gümüŞe satmak

insanin muameleyi bozabileceĞi yerler

aliŞ-veriŞle ilgili çeŞitli meseleler

süt verme hükümleri

mahrem olmaya sebep olan sütvermenin Şartlari

süt verme adabi

süt vermeyle ilgili diĞer meseleler

talak hükümleri

talak iddeti

kocasi Ölen kadinin iddeti

bain talak ve rici talaki

rücu' etme hükümleri

hul' talaki

mübarat talaki

talakla ilgili diĞer meseleler

gasp hükümleri

bulunan malin hükümleri

hayvanlarin avlanmasi ve baŞinin kesilmesiyleilgili hükümler

hayvanlari kesme talimati

hayvan kesmenin Şartlari

deve kesmenin usulü

hayvan kesiminde müstehap olan Şeyler

hayvan kesiminde mekruh olan Şeyler

silahla avlamanin hükümleri

balik avlama

çekirge avlama

yenilecek ve içileceklerin hükümleri

yemek yerken müstehap olan Şeyler

yemek yerken mekruh olan Şeyler

su içmenin müstehaplari

su içmenin mekruhlari

irs hükümleri

birinci dereceden miras alanlar

ikinci dereceden miras alanlar

üçüncü dereceden miras alanlar

kari ve kocanin mirasi

mirasla ilgili diĞer meseleler

emr-i bil-maruf ve nehy-iani'l-münker

emr-i bil-maruf ve nehy-i ani'l- münkir’in Şartlari

emr-i bil-maruf ve nehy-i ani'l- münkir’În merhaleleri

savunma hükümleri