Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

Yüce mercilik makamı Hazreti Ayetullah Fazıl Lenkarani’nin (Allah ِmrünü uzun kılsın) huzuruna sunulur.

Selam eder ve sağlığınızın iyi olması arzularımı bildiririm. Maalesef dini ِdentilerimizi (vucuhat) ِdemede sizin huzurunuzdan faydalanma tevfiğimizin olmadığı için diğer şehirlerde Ruhaniyete başvurarak mallarımızı hesaplattırmaktayız. Bu tür ِdemelerde sizin makbuzunuzu vermiyorlar ya kendi eliyle bir makbuz yazıyorlar yada başka bir Merci Taklitten makbuz getiriyorlar. Bu şekilde olan ِdemeler meşru mudur. Acaba bu şekilde ِdeme yapmış biri gِrevini yerine getirmiş midir. Bِyle durumda sizin mukallitlerinizin vazifesi nedir?

Allah Teala ِmrünüzü uzun etsin.
Cenabı آlinin bazı mukallitleri.

Bimihi Teala

Size selamlarımı ilettikten sonra, Kum, İsfahan ve Horasan havzalarıyla beraber diğer küçük ilmi havzalarla 300’e yakın havzada talebeler geçimlerini benden de aldıkları aylıklarla hayatlarını geçiriyorlar. Bir miktar aylık ise tüm havzalardan daha büyük olan Kum Havzası ile diğer Müçtehitlerin verdikleriyle birlikte yüz bin tümeni geçmemektedir. Buda üstelik 30 senelik tahsilden sonra. Eğer piyasadaki enflasyonu ve pahalığı gِz ِnünde tutarsak yersiz bağışlar ve hatalı musaleheler Allah Teala, Peygamber ve İmamlar tarafından kabul edilmiş değildir. Eğer mukallitlerimden bِyle şahıslara ِdentilerini (vucuhat) verirlerse ve makbuzlarını almazlarsa gِrevini yerine getirmiş olmazlar.

Muhammed Fazıl Lenkerani
22 Zilkade 1425