Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

İlmi Eserleri:

Hazreti Ayetullah el-Uzma Hacı Şeyh Muhammed Fazil Lenkerani yıllarca dersler verip öğrenciler yetiştirmekle beraber yüksek ve derin manalar içeren çok sayıda paha biçilmez kitaplarda telif etmiştir.

1- Tefsil-uş Şeria (Arapça olan bu kitap İmam Humeyni Hazretlerinin Fıkıh dalında çok değerli kitabı “Tahrir-ül vesile”ye şerh olarak yazılmış ve şimdiye kadar 25 cildi basılmıştır)

2- Ürve’ye haşiye (Arapça)

3- Nihayet-ut Takrir (Ayetullah Burucerdi’nin namaz bahsinin takriratıdır, Arapça 3 cilttir)

4- Muhakkih Hamedani’nin “Misbah-ul Fakih” kitabına haşiye (Arapça)

5- İçtihat ve Taklit

6- Oruç (Arapça)

7- Yargı (Arapça)

8- Yeni Meseleler (Arapça)

9- Namaz Hakkında Risale (Arapça)

10- Hacc ve Umreyi bozan şeyler hakkında Risale

11- Hacc Hükümleri (Tahrir-ül vesile’nin Hacc kitabında yazılan haşiye)

12- Açık Hükümler (Arapça)

13- Fikhi kaideler (Arapça)

14- Mu’temad-ul Usul (İmam Humeyni’nin (r.a) derslerin takriri. (Arapça)

15- Tibyan-ul Usul (kendi derslerinin Takriratı. (Arapça)

16- Takrirat-ul Usul (Ayetullah Burucerdi’nin Usul derslerinin Takriratıdır.)

17- Farağ ve Tecavüz hakkında risale (Arapça)

18- Usul derslerinin takriratı, 16 cilt (Arapça)

19- Tam ilmihal (Farsça, Türkçe, Urduca, İnilizce, Azerice, Fransızca vb.)

20- Menasik-i Hacc

21- Tefsire giriş (Arapça)

22- Hamd süresinin Tefsiri (Arapça)

23- Takiyye (Farsça)

24- Hz. İmam Ali (a.s) açısından yönetim.

25- İsmet-i Enbiya (Peygamberlerin masum oluşu hakkında)

26- Macma-ul Feharis (Bihar-ul Envar, el-Gadir, el-Mizan)

27- Tathir ayetinde Ehli Beyt

28- Ehli Beyt Vahyin koruyucuları

29- Menasik-i Hacc

30- Hacc Hakkında sorular.

31- Cami-ul Mesail. (Fıkhi sorulara cevap 2 cilt)

Hazreti Ayetullah el-Uzma Fazil Lenkerani’nin çalışma brosunun

 adres ve telefon numaraları.

İran-Kum-Bazar

Tel:0098251- 770640, 7720500, 7717871-2

Faks: 0098251-772098