Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

Ünlü Taklit Mercii Ayetullah el-Uzma Fazil Lenkerani Hazretlerinin A.B.D.nin Irak’a    Yaptığı Haksız Saldırı Dolayısıyla Verdiği Mesaj

Çok değerli Taklit mercii Hz Ayetullah el-Uzma Fazil LENKERANİ’nin Merhum Ayetullah Eşrefi İSFAHANİ’nin Şehadetinin yirminci yılı dolayısıyla düzenlenen kongreye mesajı

Ünlü Taklit Mercii Hz Ayetullah Fazil LENKERANİ’nin İmam Hasan Askeri’nin (Allah’ın selamı O’a olsun) Şehadeti ve bir grup Ulemanın Saddam tarafından şehit edilişi münasebetiyle yaptığı konuşma

BÜYÜK EHL-İ BEYT FAKİHİ TAKLİT MERCİİ AYETULLAH el-UZMA FAZİL LENKERANİ HAZRETLERİNİN (Allah ömrünü uzun etsin) 15 ŞABAN Hz. SAHİB üz-ZAMAN İMAM MEHDİ’NİN (Allah zuhurunu çabuk etsin) DOĞUM GÜNLERİ MÜNASEBETİYLE YAYINLAMIŞ OLDUKLARI MESAJ