Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

Ünlü Taklit Mercii Ayetullah el-Uzma Fazil Lenkerani Hazretlerinin A.B.D.nin Irak’a   Yaptığı Haksız Saldırı Dolayısıyla Verdiği Mesaj

Bismillahirrahmanirrahim

Günümüz dünyasında hür düşünen insanlar özellikle de Müslümanlar maalesef Amerikanın alçakça yaptığı cinayetleri görmektedir.Demokrasi ve insanlar hakları yanlısı görünen fakat zülüm ve sitemi kendisine adet edinen diktatör rejim Siyonistlerin oyununa gelen büyük şeytan Amerika bir İslam ülkesi olan IRAK’ a saldırmaktadır.Bilmeliyiz ki aslında Yahudilerin hedefi Mukaddes ve şerefli mekanlara musallat olmaktır.Dünya milletleri açıkça görmektedir ki tüm dünya halklarının muhalefet etmesine ve Birleşmiş Milletlerden herhangi bir izin ve görüş almadan İsrail in iki ana sütunu (Amerika ve İngiltere) petrol ve diğer maddi kaynaklarını sömürmek için IRAK ı işkal ediyorlar.

Müslümanlar IRAK yönetiminden birçok acılar ve rahatsızlıklar görmüşlerdir.Özellikle İslam devleti İran sekiz yıl tahmili savaşta en güzel gençlerini feda etmiş ve henüz savaş hasarlarının bedelini ödemektedir. Ama IRAK halkının bu zalim yönetiminden kurtuluşu bölgede hakimiyet kurmak isteyen terörist İsrail in isteği üzerine zalimler tarafından mı yoksa siteme uğramış Irak halkı tarafından mı?

Amerika bilmelidir ki düşmanca tutumlarıyla İslam dünyasını karşısına alarak Müslümanların kin ve nefretini daha da kökleştirmektedir.

İlim havzaları Şia aleminin taklit mercileri, İslam ülkelerinin seçkin büyüklerinin beklentisi bu olayın barışçı yollar ile çözülmesiydi. Ancak kendisini tüm Müslümanlar ile savaşmaya hazırlayan Amerika Bilmelidir ki Irak halkının geçmişi hiçbir zorbacının zülüm ve sitemi karşısında teslim olmamıştır ve olmayacaktır! Amerika bu ülkeye girişiyle kendi mezarını kazmıştır.

Tüm Müslüman ülkelerinin yöneticileri bu haksız saldırı karşısında tutarsızlıklarını bırakıp direnmelidirler.Bizim ve tüm Müslümanlar için Irak ve halkı çok önemlidir.Bu ülkenin sınırlarının korunması için çalışmalıyız.Ben içtenlikle üzüntülerimi dile getiriyor,İmam-ı Zaman ‘dan (Allah zuhurunu çabuk etsin) acizane istiyorum ki Irak halkının izzet bağımsızlığını Allah’tan dilesin.

Allah’ın eli (gücü) onların elinin üstündedir.