Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

Ünlü Taklit Mercii Hz Ayetullah Fazil LENKERANİ’nin İmam Hasan Askeri’nin (Allah’ın selamı O’a olsun) Şehadeti ve bir grup Ulemanın Saddam tarafından şehit edilişi münasebetiyle yaptığı konuşma

Bismillahirrahmanirrahim

 İki noktayı arzedeceğim: Birincisi yarın Çarşamba Irak tağut hükümeti zamanında –ki kan içen kalbi kararmış Saddam’dan ibarettir-sayıları 150’den bile fazla olan bir grup alimleri yakın zamandaki intifadede tutuklamıştı. Bunların zindanda olduğu sanılıyordu. Ama Baas Partisinin din ve Ruhaniyetle temelden olan düşmanlığı da dikkate alınınca aynen bizim zamanımızdaki tağut gibi ki İlim havzeleriyle büyük bir düşmanlığı vardı, buların şehit edildiği düşünülüyordu. Fakat onlardan bazıları genç olduğundan ailelerine kavuşabilecekleri ihtimali veriliyordu.

Irak’taki bu son cerayanlardan sonra zindanların kapısı açılmış fakat Onların Saddam tarafından şehit edildikleri öğrenilmiştir.Bu 150 kişinin çoğu İran asıllı hatta bir çoğu Taklit Mercii ailelerinden idiler.Her aileden birer değil belki birkaç kişiyi birden öldürmüştür. Ben bunların çoğu ile yakından tanışıyordum yaşları muhtelifdi 90-80-70 hatta 40 ve daha aşağı yaşlarda idiler.Artık onların geri dönüşünden tamamen ümitler kesildi aileleri onların şehit olduğuna yakin ettiler.

Onlardan bazıları  çok liyakatli takvalı yazar veUstatlarının takdirini kazanmış gerçek bir araştırmacı idiler.Bunların bazılarının kitaplarından Hacc kitabımızda istifade etmişiz.Bu büyük  zatların mazlumiyeti   dolayısıyla  memleketimizin ilim havzaları yas tutarakonları saygıyla anmaktadır. Bizim de zamanımızda tağut aynı şeyi düşünüyordu ama Allah-u Teala’nın meşiyyeti ve İmam HUMEYNİ’nin yüce şahsiyeti Havza önğnde dikilip O’nu ortadan kaldırmak isteyen tağutun kendisini ortadan kaldırdı.

Bütün tağutlar bu bakımdan aynıdırlar.Irak’ın tağutu NECEF’i EŞREF havzasını ortadan kaldırmak istedi ve varolduğu sireçte buna çalıştı. Yaptığı işlerle birçok zararlar verdi ama  şimdi kendisi ne halde? Allah-u Teala  onları ahiret azabına varmadan bu dünyada azaplandırsın,yapmış oldukları amellerin sonucunu  bizim savaşta verdiğimiz şehitler çektiğimiz ıstıraplar, Iraklılara onca vermiş olduğu işkence ve azaba ilaveten bu dünyada çeksin. İnşallah.

Ama ikinci nokta Rabiül sani’nin sekizinci günü Hz Medi Sahibüz-Zaman’ın babası İmam Hasan Askeri (Allah’ın selamı O’na olsun) Hazretlerinin Şehadet günüdür. Bu nedenle Pazar yasa bürünerek kapanacaktır. Bizlerde bu şairi ilahiden nasiplenebilmek için Pazartesi günü mersiye merasiminde hizmetinizdeyiz.

  Allah’ın selam ve bereketi üzerinize olsun