Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 

Ayetullah el-Uzma Fazıl LENKERANİ hazretlerinin, değerli oğluna vermiş olduğu içtihat icazetinin metni

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun, salât ve selam yaratıklarının en üstünü ve şereflisi olan Hz. Muhammed ve O’nun masum olan pak soyuna özellikle de son vasisi zamanın sahibi’ne (Allah zuhurunu çabuk etsin) olsun. Allah’ın sonsuz laneti kıyamet gününe kadar onların düşmanlarına olsun.

  Gözümün nuru, kalbimin meyvesi, hayatımın ürünü Sayın hüccet-il İslam vel-Müslimin Hacı Şeyh Muhammed Cevat Fazıl LENKERANİ (Allah hem ömrünü uyun etsin hem de izzetini artırsın) İslam ve Müslümanlara özellikle de âlim ve talebelere eskisinden daha çok hizmet etmeye muvaffak etsin. Havza ilimlerini ve Caferi mezhebi öğreöğrenmek için yirmi yıldan fazla kendisini yormuş özellikle de fıkıh ve usul’da çok zahmet çekmiş, yıllardır usulda hariç dersler vermektedir. Bu amansız zahmetlere katlanarak yüce içtihat makamına varmışlardır. Artık kendi istinbatına göre amel etmelidir. Başkalarını taklit etme kendisine haramdır. Allah’ın bu verisine ve büyük nimetine karşılık O’na c.c hamd ve şükür etmelidir. Her konuda tam olarak ihtiyat etmelidir, çünkü kurtuluşun yolu ondadır. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun.

22 Ramazan 1418 H.K.
1,11,1376 H. 21 ocak 1997
Muhammed Fazıl LENKERANİ

NOT: bu icazet on yıl önce yazılmasına rağmen Hz. Ayetullah Cevat Fazıl LENKERENİ Hazretleri bunun
yayılmasını istememiştir. Ama büyüklerin ve müminlerin ısrarı üzerine yayınlanıp sayta bırakılmasını kabul etmişlerdir.